Hva lærer jeg

Bachelor i ingeniørfag, maskin

Hva lærer du?

Studenter i laboratoriet iakttar forsøk
Geir Mogen/NTNU

På studieprogrammet får du en introduksjon til maskinteknikken. I tillegg til basisfag lærer du mekanikk, materialteknologi, 3D-modellering og produktutvikling. 

Du kan velge mellom studieretningene:

 • Bærekraftig produksjon, Gjøvik
  Spesialisering innen konstruksjon og industriell design. Studiet legger vekt på produktutvikling og funksjonell design. Du lærer også om ulike produksjonsmetoder som brukes i industrien.
 • Drift og vedlikehold, Trondheim
  Teoretisk og praktisk kompetanse i hvordan drift og vedlikehold gjøres bærekraftig og fremtidsrettet
 • Maskinkonstruksjon, Trondheim
  Teoretisk og praktisk kompetanse innen utforming, design og styring av maskiner, og produksjon av maskinkomponenter
 • VVS, Trondheim 
  Teoretisk og praktisk kompetanse innenfor Varme-, Ventilasjons- og Sanitærteknikk (VVS)


Digital kompetanse for framtiden

Maskiningeniørstudiet ved NTNU følger nøye med på trendene i industrien og er opptatt av at studentene får relevant digital kompetanse. 

Industrien blir stadig mer automatisert og robotisert. For å styre automatiserte anlegg må maskiningeniører ha kunnskap om elektronikk og programmering.

På maskiningeniørstudiet lærer du å bruke programmeringsverktøy og digitale beregnings- og modelleringsverktøy.


FNs bærekraftmål

På maskiningeniørstudiet lærer du å ta hensyn til miljø og klima i utvikling og produksjon av produkter, og i drift og vedlikehold av produksjonsutstyr.