Hva kan jeg bli?

Bachelor i ergoterapi

Hva kan du bli?

Foto: Ole Ekker / NTNU

Ergoterapeuter arbeider med personer, grupper og samfunnssystemer. Mange ergoterapeutstillinger er knyttet til helsefremming, forebygging, behandling, habilitering og rehabilitering.

Ergoterapikompetanse er en lovpålagt tjeneste i kommunene fra 2020. Dette betyr at det er et særlig behov for ergoterapeuter i kommuner som mangler denne kompetansen fra før. 

Ergoterapi er et internasjonalt fag og yrke. Studieprogrammet har en internasjonal godkjenning gjennom Norsk Ergoterapeutforbund og World Federation of Occupational Therapy (WFOT).

Som ferdig utdannet ergoterapeut, har du også mulighet til å arbeide internasjonalt.

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.

Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.

Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.

Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

Videre utdanning

Bachelor i ergoterapi kvalifiserer deg for en rekke masterprogram og videreutdanninger, både ved NTNU og andre universiteter/høgskoler. 

Under ser du hvilke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU som er åpne for søkere med bachelor i ergoterapi. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i studietilbudene i årene fremover.

NTNU tilbyr også andre videreutdanninger som kan være aktuelle for ergoterapeuter.

Videre studier

Andre masterprogram ved NTNU kan også være aktuelle for deg. Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene.

Synes du forskning høres spennende ut?

Etter at du har fullført bachelorgraden kan du søke deg inn på et masterprogram og senere på en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.