Ergoterapi

Bachelorprogram, 3-årig - Gjøvik og Trondheim

Ergoterapi

To ergoterapistudenter prøver kjøkkenutstyr for rullestolbruker, mens fire andre observerer i bakgrunnen
Foto: Ole Ekker / NTNU 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Ergoterapi - forside

Om ergoterapi

Ergoterapi bidrar til bærekraftige tjenester i samfunnet for utsatte og sårbare personer og grupper. Ergoterapauter arbeider med å fremme inkludering i utdanning og arbeidsliv og skape aldersvennlige samfunn. De legger vekt på hverdagsmestring- og rehabilitering, og bruker teknologi slik at personer kan mestre hverdagen og bo i eget hjem.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar opp 30 studenter i Gjøvik og 85 studenter i Trondheim.

Opptaksgrensen i førstegangsvitnemålskvoten i 2019 var på 36,5 poeng i Gjøvik og 41,3 poeng i Trondheim


Jobbmuligheter

Ergoterapeuter arbeider på sykehus, frisklivssentraler, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, bedriftshelsetjeneste, i kommunehelsetjeneste og NAV. Noen arbeider utenfor helsetjenesten i andre bransjer som for eksempel i firma som selger eller formidler hjelpemidler.


Videre studier

Bachelor i ergoterapi kvalifiserer deg for en rekke masterprogram og videreutdanninger. 


Studiets oppbygning

Bachelor i ergoterapi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på tre år. Undervisningen er variert, og du veksler mellom studier ved universitetet og praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere i Gjøvik og Trondheim hvis du har spørsmål om bachelor i ergoterapi.


Studiemiljø

Hvordan er det å være student i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik og Trondheim?


Utenlandsopphold

Som ergoterapistudent ved NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Vi har avtaler med institusjoner i mange deler av verden.


Læringsutbytte

Når du har fullført bachelor i ergoterapi, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: BERGO
  • Gradsnavn: Bachelor i ergoterapi
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: Gjøvik: 194 700 / Trondheim: 194 594
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
  • Studiested: Campus Gjøvik, GjøvikTunga, Trondheim

KRYSSPUBLISERT til guttedagen

Bli med på Guttedagen! 

Gutter som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Per Henning/NTNU

Dette studieprogrammet er med på Guttedagen 2020. 

Les om arrangementet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Følg oss på instagramStudentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål. Følg oss på ntnustudent


Opptak til NTNU

Ofte stilte spørsmål og svar