Ergoterapi

Bachelorprogram, 3-årig - Gjøvik og Trondheim

Ergoterapi

To ergoterapistudenter prøver kjøkkenutstyr for rullestolbruker, mens fire andre observerer i bakgrunnen. Bilde
Foto: Ole Ekker / NTNU 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Ergoterapi - forside

Om ergoterapi

Ergoterapi bidrar til bærekraftige tjenester i samfunnet for utsatte og sårbare personer og grupper. Som ergoterapeut arbeider du med å fremme inkludering i utdanning og arbeidsliv, og du bidrar til å skape aldersvennlige samfunn. Ergoterapeuten legger vekt på hverdagsmestring og -rehabilitering, og bruker teknologi slik at personer kan mestre hverdagen og bo i eget hjem.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar opp 30 studenter i Gjøvik og 85 studenter i Trondheim.

Opptaksgrensen i førstegangsvitnemålskvoten i 2020 var på 39,7 poeng i Gjøvik og 46,3 poeng i Trondheim


Jobbmuligheter

Som ergoterapeut kan du arbeide på sykehus, frisklivssentraler, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, bedriftshelsetjeneste, i kommunehelsetjeneste og NAV. En del ergoterapeuter jobber dessuten utenfor helsetjenesten i andre bransjer, som for eksempel i firmaer som selger eller formidler hjelpemidler.


Videre studier

Bachelor i ergoterapi kvalifiserer deg for en rekke masterprogram og videreutdanninger, både ved NTNU og andre universiteter/høgskoler. 


Studiets oppbygning

Bachelor i ergoterapi er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på tre år. Undervisningen er variert, og du veksler mellom studier ved universitetet og praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten.


Studiemiljø

Hvordan er det å være ergoterapistudent ved NTNU i Gjøvik og Trondheim?


Utenlandsopphold

Som student på bachelor i ergoterapi ved NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Vi har avtaler med institusjoner i mange deler av verden.


Læringsutbytte

Når du har fullført bachelor i ergoterapi, forventes det at du har oppnådd studieprogrammets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere i Gjøvik eller Trondheim hvis du har spørsmål om bachelor i ergoterapi.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: BERGO
  • Gradsnavn: Bachelor i ergoterapi
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak: Gjøvik: 194 700 / Trondheim: 194 594
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
  • Studiested: Gjøvik, Trondheim

Studiestart 2021

Studiestart 2021

Lurer du på når og hvor du skal møte første studiedag? 

Her vil det komme mer informasjon om studiestart etter 15. juni. 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Krysspublisert FB-gruppe for søkere i Gjøvik

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facebook-gruppen for søkere til Gjøvik 2021.