Ergoterapi

Ergoterapi

Bachelorprogram, 3-årig - Gjøvik og Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Gjøvik
    Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BERGO, Thu Apr 18 13:21:57 CEST 2024 | B3

Vil du bidra til å fremme inkludering og deltagelsefor mennesker i alle ulike faser av livet, og skape bærekraftige helsetjenester? i utdanning og arbeidsliv, og til å skape aldersvennlige samfunn? Som ergoterapeut kartlegger du hva som hindrer eller muliggjør aktivitet på ulike arenaer med utgangspunkt i hva som er viktig i livet til den personen du skal hjelpe. Du legger vekt på hverdagsmestring og rehabilitering, og bruker teknologi slik at personer kan mestre hverdagen og bo i eget hjem.

På bachelor i ergoterapi vil du møte ulike læringsformer som for eksempel gruppeoppgaver, problembasert læring, teambasert læring, simulering, seminarer, bruk av digitale læremidler, laboratorie- og feltarbeid, ferdighetstrening, selvstendig arbeid, praksisstudier, undervisning for hele kullet samt gjennomføring av eksamen. 

Les mer om hva du lærer

Som ergoterapeut kan du arbeide på sykehus, frisklivssentraler samt opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Du kan også jobbe i bedriftshelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten og NAV.

En del ergoterapeuter jobber dessuten i andre bransjer utenfor helsetjenesten, som for eksempel i firmaer som selger eller formidler hjelpemidler.

Les mer om jobbmulighetene

NTNU tilbyr bachelor i ergoterapi i studiebyene Gjøvik og Trondheim.

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU? Følg oss på instagram @ntnustudent

Her treffer du blant annet Hanne som studerer ergoterapi i Gjøvik. 

Les mer om studiemiljøet

Bachelor i ergoterapi er på 180 studiepoeng, og er et fulltidsstudium som gjennomføres over på tre år.

Undervisningen er variert, og du veksler mellom studier ved universitetet og praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Det er også mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Opptak i to byer

Det er egne opptak til ergoterapiutdanningene i henholdsvis Gjøvik og Trondheim, og du må søke på det aktuelle studiestedet. Du må følge undervisningen på det studiestedet hvor du får opptak.

Det er ikke mulig å bytte studiested underveis i studiet!

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere i Gjøvik eller Trondheim hvis du har spørsmål om bachelor i ergoterapi.

Kontakt og veiledning