Hva kan jeg bli?

Bachelor i Biomarin Innovasjon, 3-årig, campus Ålesund 

Hva kan du bli?

Foto: Tone Molnes/NTNU

Utdanning innen innovasjon og nyskaping er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. Biomarin industri omfatter alle bedrifter som utnytter marine ressurser og hører til en næringssektor som har store vekstmuligheter i fremtiden.

Med en bachelorgrad i biomarin innovasjon kvalifiserer du deg til å arbeide innenfor sjømat, akvakultur og annen marin næring. Arbeidsområder kan være innen administrasjon, utvikling, drift og kvalitetssikring. Du kan også skape din egen arbeidsplass i biomarin industri. 

Videre studier

Med en bachelor i biomarin innovasjon er du kvalifisert til å søke på følgende masterprogrammer ved NTNU:

Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse

Er du opptatt av bærekraft, risikoreduksjon, teknologi og ledelse? Vil du bygge videre på bacheloren din i realfag eller ingeniørfag, samtidig som du åpner dørene for mange spennende bransjer? Med en master fra studieprogrammet bidrar du til at virksomheter kan være i forkant av feil, eksponeringer, utslipp og ulykker. Med denne graden blir du ettertraktet i arbeidsmarkedet,

Management of Innovation and Sustainable Business Development

Would you like to explore how you can change tomorrow's society through innovation processes and sustainable business development? Then this is the perfect programme of study for you. 

A Master in Management of Innovation and Sustainable Business Development will expand your business expertise with a combination of courses in innovation, entrepreneurship, sustainability and change management.

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Vil du være med å bestemme hva vi spiser i fremtiden? Global handel utfordrer mattryggheten. Med en masterutdanning i Matvitenskap, teknologi og bærekraft kan du bidra til å sikre trygg mat og skape bærekraftige løsninger for en viktig bransje. Matbransjen er i endring, og har stort behov for folk med høyere utdanning og tverrfaglig kompetanse. Dette masterprogrammet gir deg en bred, bransjerettet utdanning fokusert på bærekraftig matproduksjon, mattrygghet, matteknologi og produksjonseffektivitet.

Ocean Resources

The Master of Science programme in Ocean Resources (MSOCEAN) is a two-year international multidisciplinary MSc-programme with five specializations. The programme aims to give the students a broad perspective beside their main in-depth specialization in marine science or marine engineering. If you find it stimulating to take part and work with the further development of our sustainable use and protection of marine living resources, the MSc program Ocean Resources at NTNU is something you should consider.

NTNUs entreprenørskole

NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterprogram innen entreprenørskap. Studiet kombinerer faglig fordypning innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk  erfaring som gründer i egen bedrift. Målet til studiet er å utdanne verdens beste forretningsutviklere.

 

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.