Biomarin innovasjon

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Biomarin innovasjon

– Jobbmuligheter

Utdanning innen innovasjon og nyskaping er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. Biomarin industri omfatter alle bedrifter som utnytter marine ressurser og hører til en næringssektor som har store vekstmuligheter i fremtiden.

Med en bachelorgrad i biomarin innovasjon kvalifiserer du deg til å arbeide innenfor sjømat, akvakultur og annen marin næring. Arbeidsområder kan være innen administrasjon, utvikling, drift og kvalitetssikring. Du kan også skape din egen arbeidsplass i biomarin industri.