Biomarin innovasjon

Biomarin innovasjon

Bachelorgrad, 3-årig, campus Ålesund

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Ålesund
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 40
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
298BMI, Thu Feb 29 07:19:39 CET 2024 | B3

Bli en viktig bidragsyter til hvordan vi kan utnytte havets ressurser på en bærekraftig måte! Med en Bachelor i biomarin innovasjon, kan du bidra til økt verdiskaping, ny næringsutvikling og egen forretningsdrift. Studiet åpner dører til videre studier, forskning og et spennende arbeidsliv.

Du får verdifull erfaring og en variert studiehverdag, takket være feltarbeid og dagstokt med forskningsfartøyet Gunnerus, gjesteforelesere fra lokalt næringsliv, mulighet til å dra på Venture Cup, seks uker med praksis i en relevant bedrift og andre spennende læringsmetoder.

Dette er noe av det du lærer:

 • Marinbiologi og økologi
 • Økologisk samspill i havet
 • Bærekraftig akvakultur med søkelys på fiskevelferd
 • Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser
 • Innovativ prosessering av sjømat
 • Nyskapingsbehov i marin næring
 • Arbeidspraksis i bedrift
 • Hvordan skape egen bedrift 
 • Næringslivskontakt

Les mer om hva du lærer

Utdanning innen innovasjon og nyskaping er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. Med en bachelorgrad i biomarin innovasjon, kvalifiserer du deg til å arbeide innenfor sjømat, akvakultur og annen marin næring. Arbeidsområder kan være innen administrasjon, utvikling, drift og kvalitetssikring. Du kan også skape din egen arbeidsplass i biomarin industri. Ut ifra den siste kandidatundersøkelsen jobber nesten alle i privat næringsliv, trives godt og har kommet seg raskt i jobb etter endt utdanning.
 

Les mer om jobbmulighetene

Med sine 2500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. 
 

Les mer om studiemiljøet

Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer marine fag med innovasjonskunnskap. I det første året får du innføring i biomarin næringsvirksomhet og utnyttelse av marint råstoff. I andre studieår lærer du om innovasjonsprosesser, og har muligheten til å delta i Venture cup med egne ideer innen entreprenørskap. Du lærer å dyrke bakterier og mikroalger på laboratoriet. Det blir også dagstokt med forskningsfartøyet Gunnerus hvor du bruker måleutstyr og samler inn prøver. Siste året kan du velge om du ønsker å starte studentbedrift, eller skrive en bacheloroppgave.
Du kan opparbeide deg relevant praksis i studietiden ved å velge inntil seks uker med praksis i relevante bedrifter. 
 

Les mer om studiets oppbygning

Du søker opptak til bachelor i biomarin innovasjon via Samordna opptak. Du må ha generell studiekompetanse eller real kompetanse. Les mer om kravene ved å følge lenken nedenfor.
 

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere! 

Kontakt og veiledning