Studiets oppbygning

Bachelor i Biomarin Innovasjon, 3-årig, campus Ålesund 

Studiets oppbygning

To studenter undersøker prøver på lab. Foto
På laboratoriet lærer du teknikker og labanalyser.
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Tverrfaglig studium 

Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer marine fag med innovasjonskunnskap. 

1. studieår 

I det første året får du en grunnleggende innføring i emner som kjemi, matematikk, marinbiologi og økologi. Innovasjonsledelse er også en del av studiet. I de marine fagene deltar studentene på feltarbeid, og drar på bedriftsbesøk.

2. studieår 

I andre studieår får studentene kunnskaper om biomarin verdiskaping og forskning. Du lærer om innovasjonsprosesser, og har muligheten til å delta i Venture cup med egne ideer innen entreprenørskap. I tillegg får du grunnleggende kunnskaper om produksjonsprosesser, produktutvikling, bedriftsøkonomi og regnskap.

3. studieår 

Siste året kan du velge om du ønsker å starte studentbedrift, eller skrive en bacheloroppgave. Vil du starte studentbedrift, lærer du å opprette og drifte et selskap. Velger du bacheloroppgave, vil du jobbe med en avgrenset problemstilling som er relevant for ditt studieprogram. I de fleste tilfeller inneholder bacheloroppgaven laboratoriearbeid, og du jobber ofte i samarbeid med en bedrift. Du kan også velge å dra på utveksling i 5. semester. 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan