Hva lærer jeg

Bachelor i Biomarin Innovasjon, 3-årig, campus Ålesund 

Hva lærer du?

Se mulighetene i havet og bidra til bærekraftig forvaltning

Bli en viktig bidragsyter til hvordan utnytte havets ressurser på en bærekraftig måte! Med en bachelor i biomarin innovasjon, kan du bidra til økt verdiskaping via næringsutvikling og forretningsdrift. Studiet åpner dører til videre forskning og arbeid. Du får verdifull erfaring og en variert studiehverdag, takket være feltarbeid og dagstokt med forskningsfartøyet Gunnerus, gjesteforelesere fra lokalt næringsliv, mulighet til å dra på Venture Cup, seks uker med praksis i en relevant bedrift og andre spennende læringsmidler.

Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer biologiske og marine fag med innovasjonskunnskap. Biomarin industri utnytter marine ressurser innen havbruk, fiskeri, matproduksjon, helsekost og eksport, og du har mange jobbmuligheter å velge mellom når du skal ut i arbeidslivet. Studiet er både fremtidsrettet og næringsrettet med gode muligheter for jobb etter endte tre år.
Instituttet har egen forskningskonsesjon på laksefisk som gir ansatte og studenter gode muligheter for faglig utvikling gjennom forskning og undervisning.

Dette er noe av det du lærer:

  • Marinbiologi og økologi
  • Økologisk samspill i havet
  • Bærekraftig akvakultur med søkelys på fiskevelferd
  • Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser
  • Innovativ prosessering av sjømat
  • Nyskapingsbehov i marin næring
  • Arbeidspraksis i bedrift
  • Hvordan skape egen bedrift 
  • Næringslivskontakt

Bachelor i biomarin innovasjon: En spennende studiehverdag


I første studieår får du grunnleggende kunnskap i ulike realfag samt innføring i markedsføring og innovasjonsledelse. I andre studieår har du akvakultur og sjømatfordeling samt innføring i produktutvikling, entreprenørskap og forretningsutvikling. 

I tredje studieår kan du velge å jobbe med egen forretningside og etablere en studentbedrift, eller du kan gjennomføre et prosjekt og skrive en bacheloroppgave. Velger du å skrive en bacheloroppgave, inkluderer dette ofte felt- og laboratoriearbeid. Du samarbeider også med en ekstern bedrift. Du går derfor en spennende og variert studiehverdag i møte, hvor du har mulighet til å bli en viktig bidragsyter til økt kunnskap.

I studiet biomarin innovasjonfår du praksiserfaring. Foto: NTNU

Marinbiologi, næringsliv og ledelse

Studiet passer for deg som er interessert i marinbiologiske fag, kombinert med næringsutvikling og ledelsesfag.

Du skal kunne reflektere over hvordan marine ressurser kan utnyttes kommersielt på en etisk og bærekraftig måte. Du lærer om innovasjonsprosesser, produktutvikling, markedsføring og hvordan starte egen bedrift, og får kjennskap til bedrifter lokalt og nasjonalt og globale markeder innen biomarin sektor.

Biomarin industri omfatter alle bedrifter som utnytter marine ressurser. Dette inkluderer bedrifter innen havbruk, fiskeri, foredling, bioteknologi, leverandører av varer og tjenester, eksport, forskningsinstitusjoner og offentlige institusjoner. Biomarin sektor er regnet som en av de næringssektorer der Norge har de fremste vekstmuligheter i fremtiden.

NTNU i Ålesund ligger i en region hvor den biomarine industrien er fremtredende nasjonalt og internasjonalt.

Nettverksbygging er viktig for innovasjonsstudenter!
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Video, Simulering for fremtiden, NTNU Ålesund