Fremtidens yrker

Samarbeidsforum

Fremtidens yrker

Er dette fremtidens yrker - og hvorfor?

Hva gjør en sivilingeniør eller en med master i realfag etter endt studietid ved NTNU?
Her kan du lese om flere studenter som er ferdig med sin utdannelse ved NTNU, og som har relevante jobber rundt i landet. Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter studentene etter at de er ferdig med sin utdannelse?


Vi besøker Christina som jobber ved Borregaard

Vi besøker Christina som jobber ved Borregaard

En bedrift blir ikke over 125 år på flaks. Borregaard har tilpasset seg tiden og er en bedrift som har utviklet seg fra tradisjonell papirproduksjon til et avansert bioraffineri.

Vi besøker Christina Nøkleby som er 26 år og ansatt som trainee hos Borregaard i Sarpsborg. Dette var et spennende tilbud i en bedrift, som hun synes er både framtidsrettet og nyskapende.

Hun har frem til nå vært innom både forskningsavdelingen og produksjon ved Borregaard. Snart skal hun også prøve seg innen salg og markedsføring. Gjennom traineeordningen vil Christina få et bredt innblikk i hvordan de forskjellige delene av Borregaard fungerer og samhandler. Les mer om Christinas studietid, yrke og arbeidshverdag...

Vi besøker Knut som jobber i Hydro

Vi besøker Knut som jobber i Hydro


Bilde av Knut Omdal Tveito, ansatt som seniorforsker ved Hydro Sunndalsøra

Kan vi ha en fremtid uten aluminium? Aluminium omgir oss på alle kanter i hverdagen – i bygninger, transportmidler, husholdnings-maskiner og datamaskiner for å nevne noe. Aluminium er i tillegg fullt resirkulerbart, visste du det?

Vi besøker Knut Omdal Tveito, 29 år og ansatt som seniorforsker ved Hydro Sunndalsøra. Han forsker på legeringer og oppfølging av kvalitet i produksjonen.
 
På Hydro Sunndalsøra er det produksjon av aluminium i stor stil! Aluminium har unike kvaliteter som gjør det velegnet til alt fra oppbevaring av mat og medisiner – til bruk i mobiltelefoner og fly. Knut stortrives i jobben sin. Les mer om Knut sin studietid ved NTNU, yrke og arbeidshverdag...

Vi besøker Ingrid som jobber i Statoil

Vi besøker Ingrid som jobber i Statoil
Trodde du at Norge er tomt for gass og olje i nær fremtid? Vi kan berolige deg med at det er feil! Og verden vil være avhengig av olje og gass som energikilde, i flere tiår fremover.
 
Vi besøker Ingrid Kummen, 29 år og ansatt i Statoil som materialingeniør. Hun har jobbet med mange ulike og spennende oppdrag i Statoil siden hun ble ansatt en januardag i 2012.

Frem til i dag har Ingrid rukket å gjøre veldig mye forskjellig, hun har jobbet innenfor prosjektet flytende vindkraft (Hywind). Hun var engasjert i arbeidet med bygging av fakkelen i Valemon-prosjektet, en oljeplattform som startet produksjon i 2015. Hun arbeider i dag med overflatebehandling av stålunderstell (jackets) til tre store oljeplattformer, som skal plasseres på Statoils nye oljefelt, Johan Sverdrup. Les mer om Ingrids studietid, yrke og arbeidshverdag...

Bedrifter i fokus og jobbmuligheter

Bedrifter i fokus og jobbmuligheter

Her ser du eksempler på bedrifter hvor NTNU-ere har begynt å jobbe etter endte studier. Lær mer om bedriftene og hvordan det er å jobbe for dem:
GE Heathcare i fokus  |   DNV GL i fokus  |  Yara i fokus  |  Borregaard i fokus  |  Det norske Veritas i fokus  |  Elkem Solar i fokus  |  Xellia i fokus  |  Jotun i fokus