Opptak

Bachelor i Biomarin Innovasjon, 3-årig, campus Ålesund 

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Studiet har ingen spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse (GENS).


For studieåret 2022/23 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser.
Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på Samordna opptak.

Kvoter

Ordinær kvote, Kvote for førstegangsvitnemål.

Attester

Studiet har ingen krav om attester.

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangsvitnemålskvote
2023 49.9 48.1
2022 50.5 49.5
2021 49.5 46.7
2020 48.3 44.6
2019 49.1 45.3