Opptak

Bachelor i Biomarin Innovasjon

Opptak

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Spesielle opptakskrav

 

Studiet har ingen spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse (GENS).


For studieåret 2021/22 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser.
Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på Samordna opptak.

Kvoter

Ordinær kvote, Kvote for førstegangsvitnemål.

Attester

Studiet har ingen krav om attester.

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangsvitnemålskvote
2022 50.5 49.5
2021 49.5 46.7
2020 48.3 44.6
2019 49.1 45.3
2018 47.0 43.8
2017 44.7 40.8