Jobb i studietiden

Fakultet for naturvitenskap

Jobb i studietiden

 

Ved Fakultet for naturvitenskap er det muligheter for å ha en liten jobb ved siden av studiene. Det er alltid behov for noen studenter som kan delta i jobber innenfor disse områdene:

Rekrutteringsarbeid

NV-fakultetet er aktive innenfor alt rekrutteringsarbeid, og rekruttering av ungdom til høyere teknisk-naturvitenskaplig utdanning er viktigere enn noen gang. Samarbeidsforum og NV-fakultetet har startet flere tiltak for å informere og øke interessen for vårt studietilbud. Samarbeidsforum trenger dyktige studenter som blant annet deltar som studentrepresentanter for fakultetet på NTNUs stand under utdanningsmesser. Messene foregår rundt i landet og i perioden januar og februar måned. NTNUs hovedstand deltar på ca. 10 messer hvert år.

Gjennom vårt rekrutteringsarbeid kan du også delta i vår klassebesøksordning, her kan du besøke videregående skoler rundt i landet. Du kan også være studentguide under skolebesøksarrangementer ved NV-fakultetet, og du kan jobbe innenfor spennende arrangementer som f.eks. Forskningstorget og Researcher`s Night.

Alle studenter som blir plukket ut til å jobbe innenfor disse aktivitetene, blir lønnet av Samarbeidsforum. Gjennom rekrutteringsarbeidet blir du godt kjent med og jobber sammen med andre studenter. Deltakelse medfører opplæring i forkant av aktivitetene. De fleste studentene som deltar i Samarbeidsforumets rekrutteringsarbeid er studenter fra tredje- eller høyere årskurs ved fakultetet.

Studentassistenter

Ved NV-fakultetet kan du også jobbe som studentassistent og veiledningsstudentassistent for å bistå faglærerne i undervisningen og under øvinger. Du kan også jobbe som dataveileder (reakel).

 

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

 

Et aktivt samarbeid mellom norsk industri og Fakultet for naturvitenskap ved NTNU.

Følgende bedrifter deltar i Samarbeidsforum i 2019