Intervju med Christer L. Øpstad

– sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi

Christer begynte på sivilingeniørutdanningen i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i 2001. Dette førte til at han tilbrakte hele ni år i studenterstaden. Han tok spesialisering innen organisk kjemi, og leverte inn masteroppgaven våren 2006.

Deretter fortsatte han med en ph.d.-utdanning innenfor organisk kjemi. Ph.d.-graden omhandlet karotenoider og kreftbehandling via genterapi. Christer ble ferdig og disputerte sommeren 2010.

En guttedrøm
– som gutt drømte Christer om å utforske og forstå mer av verden rundt seg. Kjemi var et fag som vekket interessen hans, og muligheten til å lære hvordan ting henger sammen gjorde at Christer søkte seg til sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi. Trondheim ble valgt ut som studiested på grunn av rykter om et godt studentmiljø, noe han aldri har angret på. Etter hvert skulle Christer velge studieretning, og da var det syntese og forståelsen av molekyloppbygning som lokket mest! Ved å velge organisk kjemi håpet han å finne svar på spørsmålet; hvordan henger ting sammen?

Overgangen fra videregående til universitetet oppleves ulikt av alle
For Christer var den største overraskelsen det faktumet av hvor lite han egentlig visste. Kjemi var et mye bredere fagfelt enn han forventet og dette så han på som en gledelig oppdagelse.

De beste minnene fra studietiden til Christer kommer fra vennene og ikke minst Trondheim. Trondheim var (og er) en by full av engasjement, og det inspirerte også Christer til å bidra. Han var aller mest aktiv i linjeforeningen, Høiskolens Chemikerforening, hvor han hadde ulike verv. Han var med i alt fra CHIT (Chemikernes interne teater), kjellersjef, kasserer, revisor og Stoormester (formann). Han er fortsatt aktiv som alumni og tar del i ulike arrangementer i regi av linjeforeningen.


"Du er ikke låst når du velger kjemi, det er da valgene begynner..."

–  Christer L. Øpstad


Jotun som arbeidsplass

En augustdag i 2010 begynte Christer å jobbe i Jotun, og ble ansatt som utviklingsingeniør 2, og etter hvert senioringeniør. Han er ansatt i avdelingen Jotun Powder Coatings, jobber i Larvik og bor i Sandefjord. Denne jobben fikk han allerede før han var ferdig med sin ph.d.-utdanning, noe som var veldig betryggende. Christer har nå jobbet i Jotun i drøye 2 år og han stortrives!

Hovedoppgaven til Christer er å utvikle nye, samt videreutvikle produkter innenfor powder coatings. Powder coatings, også kalt pulverlakk, er en type maling/lakk i pulverform som blir sprøytet på gjenstanden som skal males for deretter å bli herdet i en ovn ved høy temperatur. Den største forskjellen på den velkjente, flytende malingen og pulverlakk er at pulverlakken ikke trenger løsemidler.

Variert arbeidshverdag – fra idéfase til ferdig produkt
En typisk dag på jobb for Christer innebærer mye teamarbeid. Dagen starter som regel med den obligatoriske gjennomgangen av innboksen og et par telefoner. Deretter går Christer på laboratoriet og går gjennom resultater og analyser sammen med sin labtekniker. Etter dette utarbeider han gjerne en rapport på resultatene som blir lagt inn i en database.

Christer har mye kontakt med markedsføringsavdelingen og jobber tett opp mot dem slik at markedsføringen av nye og eksisterende produkter, samt produktdatablader, skal bli korrekte. I tillegg til dette har Christer møter og erfaringsutvekslinger med leverandører for å lage nye og gode produkter, samt med kunder for å kunne tilpasse produktet etter kundens behov. Han poengterer at det er veldig viktig med samarbeid mellom leverandører, kunder og Jotun, fordi man lærer utrolig mye av hverandre.

Christer jobber med et produkt helt fra idéfasen til det ferdige produktet er ute på markedet. Dette gjør at arbeidshverdagen blir veldig variert, og han får innsikt i hele innovasjonsprosessen. Christer tar del i både brede og "smale" prosjekter, og er med på alt fra å utvikle helt ny teknologi til å utvikle et spesifikt produkt. Mange har inntrykk av at forskere jobber mye alene, men Christer påpeker at forskning er rent teamarbeid, noe som reflekteres i arbeidshverdagen hans. 

Jotun utfordrer sine ansatte...
Christer har erfart at om man takler utfordringer får man fler, men man får fortsatt god tid til å sette seg inn i bedriften og fagområdet. Det er veldig få som har mye kunnskap om maling når de begynner hos Jotun, og Jotun tilbyr derfor kurs om dette ved oppstart i bedriften.

Christer føler at kunnskapen fra NTNU kommer godt med i jobben hos Jotun. Man slår ikke nødvendigvis opp spesifikke formler i Matte 4 boken, Kreyszig, men tankegangen og arbeidsmetoden er gull verdt. Det er viktig å fokusere på å utnytte de verktøyene NTNU har gitt deg. Du kan kanskje ikke så mye om polymerkjemi, men du forstår hva som skjer i en kjemisk reaksjon, forteller Christer. Det eneste han savnet fra årene på NTNU var en mer praktisk og industriell tilknytning til fagene. Veldig mange ingeniører møter industrielle prosesser i jobbhverdagen, og kunne hatt behov for dette.

Den største utfordringen for Christer ved overgangen fra NTNU til Jotun, var å forstå at verden ikke er firkantet. Alle spørsmål gir ikke kun ett svar og man må stole på seg selv og sin kunnskap.

Det beste med Jotun er selve Jotun...
Jotun startet i 1926 som en familiebedrift og har nå kontorer i hele 75 land. For Christer er det beste med Jotun, selve Jotun. Han forteller at han fort ble "pingvinisert" og følte seg som en del av Jotun-familien. Christer karakteriserer Jotun som hyggelig og veldig genuint. Man føler seg ikke bare som en brikke i et viktig puslespill, men som en del av en stabel, hvor alle er avhengig av hverandre, skryter Christer.

Så mye mer enn bare maling
Ved oppstart i Jotun trodde Christer han visste mye om bedriften, men han fant fort ut at Jotun er mye mer enn bare maling. Forventningene hans var å lære, og det har han virkelig gjort. Som arbeidsplass har Jotun en trygg atmosfære. De er en stødig familiebedrift med en fornuftig strategi for utvikling av selskapet som ønsker å vokse mer. Det er hyggelig å kunne se frem til flere nye kolleger, forteller Christer. Christer synes forskning er veldig spennende, og dette får han bruk for siden Jotun er Nordens største private forskningsinstitusjon.

Som nyansatt følte Christer at han hadde stor påvirkning på arbeidet sitt. Han har ofte medarbeidersamtaler med sin overordnede om hvordan han ønsker å utvikle seg videre, både personlig og karrieremessig. Jotun er veldig opptatt av at man skal få bestemme sin egen arbeidshverdag, og man bli oppfordret til å si ifra om man føler man har for lite eller for mye å gjøre. I tillegg til dette forteller Christer om hvordan Jotun motiverer til kreativitet blant ansatte, ingen ideer er for dumme og det er viktig å bidra.

Store utenlandsmuligheter...
Siden Jotun er et multinasjonalt selskap så er mulighetene for å reise og arbeide i utlandet stor, og Christer har hatt flere jobbreiser til eksotiske destinasjon som Dubai, Tyrkia, Thailand og Kina. Jotun har også mange sosiale aktiviteter for de ansatte og Christer nevner blant annet lønningspils, grilling hver fredag, Penguinband og revygrupper. Jotun har også en bedriftsidrettsforening som tilbyr aktiviteter som for eksempel inneband, squash og bordtennis. I tillegg kan de ansatte disponere flere bedriftshytter i fjellheimen nær Sandefjord.

Tekst og foto: Mari Reidulff, student ved NTNU.

Bilde av Christer L. Øpstad som jobber som senioringeniør hos Jotun A/S.

Fakta om Christer og Jotun:

  • Christer fullførte sin sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi, våren 2006, og ph.d.-utdanning innenfor kjemi våren 2010 ved NTNU
     
  • Christer har jobbet med forskning i Jotun Powder Coatings siden august 2010
     
  • Christer føler at som arbeidsplass har Jotun en trygg atmosfære. De er en stødig familiebedrift med en fornuftig strategi for utvikling av selskapet som ønsker å vokse mer
     
  • Jotun har mange sosiale aktiviteter for de ansatte som for eksempel lønningspils, grilling hver fredag, Penguinband, revygrupper og et eget idrettslag.

"Får man sjansen, grip den!"

Christers siste oppfordring til nye studenter som vurderer en jobb i Jotun.

 


"Det beste med Jotun er selve Jotun..."

– sitat fra Christer


Powder coatings

-  også kalt pulverlakk

Denne maskinen kalles en ekstruder - alle ingrediensene blandes under høyt skjær til en homogen masse, og i denne prosessen smelter blandingen.
Dette bildet viser det vi kaller "granulat" - det er den stivnede massen fra bilde 1 som er knust i små biter. Siste trinn i prosessen er mølling.
Pulveret kommer ut av en mølle og er klar til bruk.