Jotun AS i fokus

– en av Norges mest internasjonale bedrifter

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling, overflatebehandling og pulverlakker til dekorasjon og beskyttelse av overflater i hus og hjem, til skip og innen industrien.

Den internasjonale utviklingen gjør at Jotun kan tilby et spekter av jobbmessige utfordringer både i Norge og utlandet. Jotuns viktigste markeder er Europa, Midtøsten og Asia, men Jotun har også fabrikker i Australia, USA og Sør-Afrika.

Jotun tilbyr mange produkter, alt fra dekorative malinger og trebeskyttelse – til pulverlakk, som benyttes til industriell lakkering. Jotun er verdens største leverandør av skipsmalinger, hvor bunnstoff som forhindrer begroing er det viktigste produktet for skip. Jotun har høy fokus på innovasjon, og investeringene til forskning og utvikling øker, les mer om Jotun A/S...


Intervju med Christer L. Øpstad

– utdannet som sivilingeniør i kjemi ved NTNU

Christer begynte på sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i 2001 og var ferdig utdannet fem år senere. Etterpå begynte han likegodt med en ph.d.-utdanning innenfor organisk kjemi. Dette førte til at han tilbrakte hele ni år i studenterstaden. I august 2010 begynte Christer å jobbe i Jotun, først ble han ansatt som utviklingsingeniør 2, men jobber nå som senioringeniør.

Variert arbeidshverdag – fra idéfase til ferdig produkt
Christer jobber med et produkt helt fra idéfasen til at det ferdige produktet er ute på markedet. Dette gjør at arbeidshverdagen blir veldig variert, og han får innsikt i hele innovasjonsprosessen. Christer tar del i både brede og "smale" prosjekter, og er med på alt fra å utvikle helt ny teknologi til å utvikle et spesifikt produkt. Mange har inntrykk av at forskere jobber mye alene, men Christer påpeker at forskning er rent teamarbeid, noe som reflekteres i arbeidshverdagen hans. Les mer om Christer og hans arbeidshverdag hos Jotun...

.

Intervju med Morten Martinsen

– Bachelor- og mastergrad i kjemi ved NTNU

Morten kommer opprinnelig fra Geithus i Modum, er 28 år og har fullført en mastergrad i realfag ved NTNU. Allerede før mastergraden innenfor syntese av organiske stoffer var levert, ble han ansatt som R&D chemist ved forsknings- og utviklingsavdelingen  hos Jotun.

En fleksibel og spennende arbeidshverdag
Morten jobber med forskning og utvikling. Her har han spennende og varierte oppgaver, å kjede seg har han nemlig ikke rukket å gjøre. Arbeidsdagene legger han opp litt som han selv vil. En dag er han kanskje på laben og lager maling. Neste dag tester han den ved å sprøyte malingen på en metallplate.  Etterpå må han teste om malingen holder visse krav, kanskje må den modifiseres? Les mer om Morten og hans arbeidshverdag hos Jotun...


Bilde fra et av Jotuns produkter, foto: Erle Saltvedt

Tekst og foto: Mari Reidulff og Erle Saltvedt, studenter ved NTNU.
Webmaster:
Marianne Sjøholtstrand /NTNU

Jotun-logo