Styre

Styre

Samarbeidsforumet ledes av et styre på ni representanter. Fem av disse, inkludert leder, er fra medlemsbedriftene. To studentmedlemmer velges av studentene selv. To representanter fra NV-fakultetet er medlemmer av styret.

Styret tilsetter en koordinator for Samarbeidsforumets virksomhet. Koordinatoren lønnes på timesbasis etter særskilt avtale. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av administrasjonen ved Fakultetet for naturvitenskap, NTNU.

Styret i Samarbeidsforum 2020:

  • Leder: Per Kristian Aagaard –– Jotun

  • Medlem: Trond Furu –– Hydro Al

  • Medlem: Marit Holtermann Foss –– Norsk Industri

  • Medlem: Jo Smiseth –– Equinor

  • Medlem: Marit Dolmen –– Elkem

  • Medlem: Karina Mathisen –– NV fakultetet 

  • Medlem: Lillian Hanssen –– NV fakultetet

  • Medlem: Frederick Nilsen –– NV fakultetet (student) 

  • Medlem: Anne Refsholt –– NV fakultetet (student) 

14 sep 2020

SF -logo

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Protokoll

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Spørsmål i forbindelse med Samarbeidsforumets virksomhet rettes til: