Styre

Styre

Samarbeidsforumet ledes av et styre på ni representanter. Fem av disse, inkludert leder, er fra medlemsbedriftene. To studentmedlemmer velges av studentene selv. To representanter fra NV-fakultetet er medlemmer av styret.

Styret tilsetter en koordinator for Samarbeidsforumets virksomhet. Koordinatoren lønnes på timesbasis etter særskilt avtale. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av administrasjonen ved Fakultetet for naturvitenskap, NTNU.

Styret i Samarbeidsforum 2018:

  • Leder: Per Kristian Aagaard - Jotun
  • Medlem: Trond Furu – Hydro Al
  • Medlem: Marit Holtermann Foss - Norsk Industri
  • Medlem: Jo Smiseth – Equinor
  • Medlem: Jorunn Voje – Elkem
  • Medlem: Karina Mathisen – NV fakultetet 
  • Medlem: Lillian Hanssen – NV fakultetet
  • Medlem: Siv-Marie McDougall – NV fakultetet (student) 
  • Medlem: Anne Refsholt – NV fakultetet (student) 
28 apr 2020

SF -logo

Samarbeidsforum

Protokoll

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Spørsmål i forbindelse med Samarbeidsforumets virksomhet rettes til: