Styre

Samarbeidsforumet ledes av et styre på ni representanter. Fem av disse, inkludert leder, er fra medlemsbedriftene. To studentmedlemmer velges av studentene selv. To representanter fra NV-fakultetet er medlemmer av styret.

Styret tilsetter en koordinator for Samarbeidsforumets virksomhet. Koordinatoren lønnes på timesbasis etter særskilt avtale. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av administrasjonen ved Fakultetet for naturvitenskap, NTNU.

Styret i Samarbeidsforum 2017:

  • Leder   : Per Kristian Aagaard - Jotun
  • Medlem: Trond Furu – Hydro Al
  • Medlem: Torfinn Håland – GE Healthcare, Lindesnes
  • Medlem: Britt Marie Hustad – Statoil
  • Medlem: Odd-Arne Lorentsen – Yara
  • Medlem: Karina Mathisen – NV fakultetet 
  • Medlem: Lillian Hanssen – NV fakultetet
  • Medlem: Siv-Marie McDougall – NV fakultetet (student) 
  • Medlem: Ragnhild Sætra - NV fakultetet (student)
Fri, 17 Nov 2017 16:51:47 +0100

Samarbeidsforum

Kontaktinformasjon:

Spørsmål i forbindelse med Samarbeidsforumets virksomhet rettes til: