Glassblåserverksted

Fakultet for naturvitenskap

Glassblåserverksted

 

Glassblåserverkstedet lager blant annet større installasjoner som blåses på stedet.

 

Glassblåserverkstedet

 

 • Verkstedet bygger alt av glassutstyr til forskning og undervisning;
  - spesialdesignet utstyr etter brukernes ønsker og behov
  - typisk laboratorieutstyr som vakuumlinjer etc
  - utfører reparasjoner på glassapparatur
 • Bearbeider ulike typer glass, keramiske materialer, edelmetaller og vi maskinerer ulike prøvematerialer for analyseformål. Verkstedet har spesielt god kompetanse på kvartsarbeid. 
 • Verkstedet ligger knyttet til de mekaniske verkstedene og samarbeider ofte om tverrfaglige oppdrag.
 • Verkstedet satser på stor fleksibilitet i sine tjenester og har kort leveringstid.
 • Verkstedet tar oppdrag fra hele NTNU, SINTEF og andre forskningsenheter.

 

Ressurser

Meget godt utbygd verksted, godt utrustet med moderne maskinpark og verktøy.

 

Lager

Svært godt glasslager med glasskomponenter av forskjellig slag, både i Duran og kvarts. Dette gjør oss mer robust og gjør at verkstedet kan ha kort leveringstid. Mange glasskomponenter vi benytter har lang leveringstid, å ha et godt lager er derfor viktig.

 

Ansatte

 • Astrid Salvesen, daglig leder, 33 års erfaring som teknisk glassblåser ved NTNU.
 • Sebastian Bete, 16 års erfaring som teknisk glassblåser, har jobbet ved flere større glassblåserverksted i Tyskland, Sveits og England.

 

Levere oppdrag til verkstedet

Hva trenger du før du henvender seg til glassblåserverkstedet? I første omgang kan du henvende deg til glassblåserverkstedet med en idé. I løpet av den første samtalen vil vi i samarbeid finne ut hva som trengs videre av skisser, tegninger, spesifikasjoner, valg av materialer også videre.
Ved reparasjoner ber vi om at utstyret er godt rengjort før innlevering.

 • Oppdrag fra NV-fakultetet: rekvisisjon fra instituttet.
 • Oppdrag fra øvrige NTNU: fylle ut rekvisisjon med K-sted og evt prosjektnr.
 • Oppdrag fra SINTEF: oppgi ansattnr/ og evt prosjektnr.

 

Kontakt

Kontakt

 

Leder: Astrid Salvesen

Epost: astrid.salvesen@ntnu.no

Telefon: 73 59 14 08 / 918 97 509

Rom: Realfagbygget , DU3-106

Åpningstid
Glassblåserverkstedet er normalt betjent: kl 0800-1545.
Sommertid i perioden 1.mai-30-august kl 0800-1500.

Postadresse
NTNU, Fakultet for naturvitenskap
Glassblåserverksted
7491 Trondheim

 

Ansatte ved Glassblåserverkstedet