Bakgrunn og aktiviteter

Leder for Glassblåserverkstedet ved NV-fakultetet.

Jeg har jobbet ved NV-fakultetets glassblåserverksted siden 1980. Jeg er daglig leder for verkstedet, utfører alle typer glassblåserarbeid og har ansvar for mottak og oppfølging av oppdrag til verkstedet.

Medlem av ASGS, the American Scientifc Glassblowers Society.

Ansvarlig for NV- fakultetets sikkerhetskurs for 1-årstudenter, emnekode HMS0001

Deltar i arbeidsgruppe for HMS-kurs ved NV-fakultetet.

Medlem i Gassforum ved NV

Administrator i Risk Manager, NTNUs digitale avvikssystem og risikovurderingssystem, holder kurs ved behov.