Læringsfabrikk 4.0

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Læringsfabrikk 4.0

Læringsfabrikken inngår i MANULAB, nasjonal infrastruktur for forskning på vareproduksjon.

Studenter foran Læringsfabrikken
Foto: Espen Taftø Vestad/NTNU

Tilgang og åpningstider

Åpen for alle forskere inkludert industri, selv om sistnevnte er begrenset av ESA-forskriften. Kan brukes av studenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til forskere, til både undervisning, studieprosjekter og forskning. Læringsfabrikken er tilgjengelig etter avtale.

Hva kan du gjøre

Læringsfabrikken brukes til utdanning og forskning på industri 4.0. Fabrikken er en fullskala simulator av en virkelig industriproduksjon med transportbånd, roboter, bearbeiding, autonome transportenheter og automatlagre. Det er et stort antall innebygde sensorer og tilknyttet programvare for simulering, planlegging, analyse, og datafangst (ERP, MES, robotprogrammering, PLS programmering og materialstrømanalyse). Det er også tilrettelagt for AR (utvidet virkelighet)og VR (virtuell virkelighet).

Vi bruker dette utstyret for forskning å industri 4.0 som system og samspillet mellom operatører, programvare og maskiner. Vi anvender dette utstyret i flere av våre emner på master- og bachelornivå. 

Utstyr og materialer

Festo Didactic Cyber Physical Learning Factory

Opplæring og sikkerhet

Det forutsettes at brukerne har gjennomført et HMS e-læringskurs, og har fått opplæring i bruk. 

Forskning

Læringsfabrikken inngår i MANULAB, nasjonal infrastruktur for forskning på vareproduksjon.

Innovasjon og entreprenørskap

Annet

Informasjon om Læringsfabrikken ved bruk av AR teknologi
Foto: Espen Taftø Vestad/NTNU

Hvor er laboratoriet?

Hvor er laboratoriet?

person-portlet

Kontakt

Kenneth Kalvåg
Avdelingsingeniør
kenneth.kalvag@ntnu.no
61135307
91829570
Kristian Martinsen
Professor
kristian.martinsen@ntnu.no
61135178
99521849