Bakgrunn og aktiviteter


Mine arbeidsoppgaver:

  • Fornyelse og utvikling av labarealer
  • Koordinering av labaktiviteter
  • Additive manufacturing (3D printing) i plast og metall [addlab.no]
  • Verneombud for labber ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
  • Drift og vedlikehold av maskiner og utstyr ved maskinlab
  • 3D modellering i Solidworks
  • Materialtesting (Strekkmaskin+utmattingsrigg)
  • Trainor administrator for grunnleggende HMS (Helse, miljø og sikkerhet) e-opplæring på labber og verksted
  • Festo Cyber-Physical Factory - Industri 4.0