Laboratorium for geomatikk

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Laboratorium for geomatikk

Geomatikklaben er for landmåling, geografiske informasjonssystemer (GIS) og bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Vi lærer om og tester forskjellige typer landmålingsutstyr og programvare. Vi behandler innhentede data på egne og stasjonære pc-er, visualiserer de både i 2D og 3D (VR).

Studenter med landmålingsutstyr

Tilgang og åpningstider

Geomatikklaben er tilgjengelig for geomatikkstudenter og andre studieretninger som har fag knyttet til geomatikk. Lab og utstyr er tilgjengelig hele døgnet unntatt i Juleferien og sommerferien. 

Hva kan du gjøre

Teste instrumenter og programvare.

Utstyr og materialer

Landmålingsinstrumenter: Leica 100M (Niveller-kikkert), Leica TS16 (totalstasjon), Leica MS60 (Multistasjon), Leica GS16 (GNSS), og Leica P40 (Laserskanner).

Drone: Phantom 4 Pro

Pc-er: Alienware Aurora

Opplæring og sikkerhet

Opplæring av instrumenter og programvare er en del av utdanningen. Ingen egne kurs er satt opp.

Forskning

Ingen forskning pågår, men er planlagt i 2019/20.

Innovasjon og entreprenørskap

Studenter på bachelor og master nivå er involvert i prosjekter med rådgivende konsulenter.

Annet

En utstyrsavtale med Leica Geosystems sørger for oppdatert utstyr.

Når utstyret ikke er i bruk, oppbevares det på lageret i underetasjen i B-bygget.

Ustyr til GIS-rettede aktiviteter er stort sett begrenset til programvare. De som skal bruke de tilgjengelige programpakkene må i stor grad selv sørge for egnede datamaskiner å installere på.

Programpakker vi bruker:

  • ESRI Site campus lisens som inkluderer det meste av Arc-familien
  • GISLine
  • Leica Cyclon
  • Enterprice Architect fra Sparxsystems
  • Gemini landmåling og Gemini terreng

NB: Noen av disse programpakkene har vi kun et begrenset antall lisenser på, og i noen tilfeller vil disse lisensene være forbeholdt studenter på de emnene der programpakkene brukes.

Studentprosjekter

Hvor er laboratoriet?

Hvor er laboratoriet?

Kart: Her finner du laboratorium for geomatikk 

person-portlet

Kontakt

Morten Eggum
Overingeniør
morten.eggum@ntnu.no
61135387