Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Geomatikklab

Geomatikklaben er en støtte for geomatikkaktiviteter, først og fremst knyttet til undervisning, men også til forskning innen geomatikk. Vi tilbyr en samling av utstyr: instrumenter og programvare.

Landmåling

Tilgang på relevante landmålinginstrumenter er viktig. Geomatikklaben har totalstasjoner, scannere og en del andre instrumenter. En utstyrsavtale med Leica Geosystems sørger for oppdatert utstyr.

Når utstyret ikke er i bruk, oppbevares det på lageret i underetasjen i B-bygget.

For forberedelse til og etterbehandling av målinger, trengs programvare. Geomatikklaben har lisenser på et godt utvalg av relevante programpakker.

GIS

Ustyr til GIS-rettede aktiviteter er stort sett begrenset til programvare. De som skal bruke de tilgjengelige programpakkene må i stor grad selv sørge for egnede datamaskiner å installere på.

Programpakker vi bruker:

NB: Noen av disse programpakkene har vi kun et begrenset antall lisenser på, og i noen tilfeller vil disse lisensene være forbeholdt studenter på de emnene der programpakkene brukes.

  • ESRI Site campus lisens som inkluderer det meste av Arc-familien
  • Winmap
  • GISLine
  • Enterprice Architect fra Sparxsystems
  • Gemini landmåling