Industriell teknologi gjennom neste generasjon av ingeniører

Gjøvik, Raufoss og Innlandet

Industriell teknologi gjennom neste generasjon av ingeniører

Studenter med vinge i vindtunnell
Foto: Geir Mogen/NTNU

Vi inviterer bedrifter til å samarbeide med oss og dele sin verdifulle innsikt og praksis med våre studenter. Dette vil gi bedriftene muligheten til å finne talentfulle kandidater og erstatte mangel på arbeidskraft, samtidig som studentene vil få en unik mulighet til å lære av og jobbe med erfarne fagpersoner i bransjen. Vårt samarbeid vil bidra til å forme fremtiden for teknologibransjen ved å utvikle neste generasjon av ledere og fagpersoner i bransjen. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan samarbeide og styrke samarbeidet mellom universitet og bedrifter. 


Dobbelbilde

Studenter og stor skipspropell i messing
Foto: NTNU/Geir Mogen
Studenter studerer planer på byggeplass
Foto: NTNU/Geir Mogen

Målrettet samarbeid

Målrettet samarbeid

  • Samarbeid med industrien om seminarer og workshop for NTNU-studenter.
  • Samarbeid med industrien om bruk av gjesteforelesere for aktuelle emner innen ingeniørområdet. Bedriftsbesøk for studentene for å gi de praktisk erfaring og nettverksbygging.
  • Bacheloroppgaver i samarbeid med bedrifter.
  • Praksisplasser for studentene for å øke deres kompetanse og erfaring.
  • Tilbud om videreutvikle kompetansebehov i arbeidslivet gjennom EVU-kurs.
  • Samarbeide med industrien ved at våre vitenskaplige ansatte hospiterer i industribedrifter for kortere eller lengre perioder.

Card deck

Vareproduksjon

Gruppen dekker kvalitetsteknikk og måleteknologi ved hjelp av koordinatmålingsteknologi, CT-skanning, maskinsynteknologi og sensorer og sensorteknologi. Videre trådløs kommunikasjon av sensorsignaler og signalbehandling og sensorfusjon. Gruppen dekker også toleransesyntese og definisjoner, variasjonsstyring, måling av usikkerhetsanalyse og målesystemvurdering. Beslutningsstøtte, analyse og læring ved hjelp av maskinlæring Gruppen har kompetanse på produksjonssystemmodellering og simulering, maskinlæring og AI-teknologi, læringsfabrikker, optimalisering og datateknikk anvendt på cyber fysiske produksjonssystemer. Produkt, prosess og produksjonssystemutvikling Gruppen dekker bæredyktig utvikling, universell design, produktutvikling, systemteknologi og sirkulær økonomi anvendt til produksjon.
Kontaktperson: Tor Erik Nicolasen

Bærekraftige kompositter

Nye materialer og prosesser er nødvendig for å takle dagens utfordringer og forberede vårt samfunn for fremtiden. Gruppen fokuserer på utvikling av bærekraftige kompositter med bruk av avanserte modelleringsverktøy. Det legges vekt på materialforskning fra nano til makronivå. Ulike bærekraftige materialer som bio-baserte polymerer ligger innenfor forskningsgruppens område sammen med innovativ forskning på resirkulering av polymerer. De viktigste områdene i konkurransekraft sammenheng er materialutvikling, dataanalyse og modellering, design og produksjon, ytelse og karakterisering.
Kontaktperson: Sotirios Grammatikos

Digital tvilling for bærekraftige byggeprosesser

En sentral prioritering i faggruppen er å bidra til et mer bærekraftig bygd miljø. Dette inkluderer løsninger for effektiv bruk av digital informasjon, eksempelvis BIM, GIS og ulike analyse‐, optimerings‐ og beslutningsmodeller, som bidrar til mer bærekraftige bygninger, infrastruktur og bygd miljø. Integrasjon: Utvikling av ny kunnskap om hvordan informasjonsflyt i byggeprosesser kan modelleres og effektiviseres. En viktig faktorer i dette er å integrere informasjon fra ulike interessenter. Et viktig mål er å lage en integrert plattform for analyse av bærekraft. Automasjon: Utvikling av kunnskap for å kunne bruke kunstig intelligens og automatisering i byggebransjen. Målet er færre forsinkelser, mindre feil, færre ulykker, mindre bruk av ressurser, mindre utslipp og en mer levedyktig byggenæring. Innovasjon: Gjennom kunnskap utviklet i de to første hovedområdene (integrasjon og automasjon), vil vi utvikle nyskapende løsninger for næringen og samfunnet. Dette kan være digital tvilling og programvare for å planlegge elementproduksjon og levering, eller livsløpsanalyser og bærekraftytelser for ulike bygg og i infrastruktur-prosjekter.
Kontaktperson: Lizhen Huang

Sensorteknologi og trådløs kommunikasjon

Vår faggruppe har bred kompetanse innen radiokommunikasjon, signalbehandling for trådløse kommunikasjonssystemer og sensorer. Spesielt har vi sterk ekspertise på problemer knyttet til antenner og bølgeutbredelse for trådløse kommunikasjonssystemer og deres systemaspekter. I tillegg har vi også kunnskap og interesse for følgende områder: Antenner og antennesensorer Millimeterbølger og massive multiple-input og multiple-output (MIMO) teknikker Samarbeidskommunikasjon Fysisk-lags sikkerhet for trådløse systemer Spillteori for å optimalisere sikkerheten til trådløse systemer Maskinlæringsteknikker for å løse problemer i trådløse systemer Vi har også erfaring innen modellering og prediksjon av radiokanaler, evaluering av ytelsen til kommunikasjonssystemer, protokolldesign på tvers av lag og trådløse industrielle sensor nettverk.
Kontaktperson: Michael Cheffena

Partnerskapsaktiviteter

Partnerskapsaktiviteter

Studenter på researchers night. Foto: Jun Xing Li/Høiskolens Chemikerforening

Seminar og workshop/bedriftsbesøk

Bedriftseminarer og workshop gir studentene en verdifull mulighet til å lære om virkelige arbeidsmiljøer, etablere kontakter med profesjonelle ingeniører og forberede seg på en fremtidig karriere. På slike arrangement får studentene muligheten til å lære om industrien og de prosessene som brukes i en moderne bedrift. Målet med slike seminarer er å gi studentene en innsikt i hvordan lærdommen brukes i virkelige arbeidsmiljøer. Dette vil gi studenten en motivasjon og innsikt i for hva som kreves for å jobbe som ingeniør i en teknisk bedrift. Har din bedrift interesse i å investere i våre studenters fremtid ved å delta i vårt bedriftsarrangement? Registrer din interesse i portalen, så vil vi ta kontakt med deg snarlig.
Vannturbin

Bacheloroppgave

Oppmuntre til fremtidens innovasjoner ved å foreslå et bacheloroppgavetema! Din bedrift vil ha muligheten til å samarbeide med fremtidige talenter og forme deres kunnskap i en retning som passer dine behov. Våre studenter er klare til å ta opp utfordringer og bidra med nye ideer, og vi vil gjerne invitere deg til å være en del av deres reise. Som bedrift vil du få unik tilgang til friske ideer og ny kunnskap, samt muligheten til å styrke din bedrifts omdømme som en fremadskuende og samfunnsansvarlig aktør. Ved å bidra med en problemstilling til en bacheloroppgave, vil du også bidra til utviklingen av fremtidens ledere og spesialister. Kontakt oss i dag for å registrere ditt interesse i å gi et bacheloroppgavetema, så vil vi ta kontakt med deg snarlig for videre diskusjoner.
Studenter jobber med elektrisk racerbil

Samarbeidsoppgaver

Bedriftene får muligheten til å løse utfordringer med hjelp fra universitetene, noe som gir økt innovasjonsevne og konkurransefordel. Samarbeid mellom forskere og tekniske ressurser hos bedrifter gjennom samarbeidsoppgaver gir begge parter muligheten til å lære av hverandre, utveksle kunnskap og samarbeide om utfordringer. Dette fører til en økt kompetanse og en mer samarbeidsorientert tilnærming til problemløsning. Kontakt oss i dag for å diskutere din problemstilling , så vil vi ta kontakt med deg snarlig for videre diskusjoner.
Student i hvit frakk med NTNU-logo

Etter- og videreutdanning - EVU

Våre EVU-kurs gir deg muligheten til å oppdatere og videreutvikle dine medarbeideres kunnskap på en praktisk og effektiv måte. Som en av de ledende tilbydere av EVU-kurs, kan NTNU garantere at våre kurs vil møte dine forventninger og bidra til en styrket kompetanse i din bransje. EVU-kurs skal bidra til påfyll av kompetanse og livslang læring. Deltagelse i våre EVU-kurs vil å styrke din bedrifts omdømme som en fremadskuende og samfunnsansvarlig aktør. Kontakt oss i dag for å diskutere dine behov og ønsker, så vil vi jobbe med deg for å skreddersy et EVU-kurs som passer dine behov perfekt.
Studenter kobler rør

Praksisplass og sommerjobb

Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, jobber vi hardt for å sikre at våre studenter får en praksisplass, noe som er gull verdt for en student. Som en bedrift har du en unik mulighet til å bidra til denne prosessen ved å samarbeide med oss om å gi våre studenter en praktisk læringsopplevelse. Ved å samarbeide med oss, vil du få tilgang til talentfulle studenter med oppdatert kunnskap og nyskapende ideer. Samtidig vil studentene få muligheten til å få praktisk erfaring i en profesjonell setting, noe som vil forbedre deres ferdigheter og styrke deres CV. Vi tilbyr full støtte gjennom hele prosessen, fra hjelp med å velge den rette studenten til veiledning om hvordan man gjennomfører en vellykket praksisperiode. La oss samarbeide om å gi studentene en læringsopplevelse som er gull verdt, og som samtidig bidrar til å styrke samarbeidet mellom bedriften og universitetet. Kontakt oss i dag for å diskutere mulighetene for samarbeid.

Gjesteforeleser

Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk er vi stolte av å koble våre studenter med ledende eksperter fra industrien. Som en del av dette initiativet inviterer vi nå gjesteforelesere fra industrien til å dele sine erfaringer og kunnskap med våre studenter. Ved å delta som gjesteforeleser vil du ha muligheten til å formidle din ekspertise til neste generasjon talentfulle studenter, samtidig som du bygger en relasjon til oss på NTNU. Dette gir oss en gjensidig unik mulighet til å danne verdifulle nettverk. Vi tilbyr full støtte for gjesteforelesere, inkludert hjelp med å forberede foredraget, teknisk støtte under presentasjonen. Vi vil bruke ressurser på integrere ditt bidrag inn i studieprogrammene på en god måte. Bli med oss i å inspirere og utdanne neste generasjon av talentfulle studenter ved å delta som gjesteforeleser på NTNU-Gjøvik campus. Kontakt oss i dag for å diskutere mulighetene.

Kontaktskjema for samarbeid

Kontaktskjema for samarbeid


Hvem er vi?

Hvem er vi?

NTNU skilt med snø
Foto: Børge Sandnes/NTNU

Institutt for Vareproduksjon og Byggteknikk arbeider for å utvikle innovative og bærekraftige løsninger  for samfunnet. Vårt utdannings- og forskningsarbeid har et hovedfokus på innovasjon, digitalisering og bærekraft. Vi ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling innen for produksjonsindustri, produktdesign og innovasjon.

Våre ingeniørstudenter får en omfattende utdannelse, der vitenskapelig innsikt kombineres med praktisk erfaring fra undervisning og laboratorieprosjekter. Studentene skal jobbe med reelle problemstillinger og aktuelle samfunnsutfordringer.


Hvor finner du oss?

Hvor finner du oss?

NTNU i Gjøvik
Teknologivegen 22, 2815 Gjøvik


Digital brosjyre

Digital brosjyre

Foto av digital brosjyre