Samarbeid mellom maskiningeniørutdanningen og næringslivet

Gjøvik, Raufoss og Innlandet

Samarbeid mellom maskiningeniørutdanningen og næringslivet

NTNU - Gjøvik ønsker å styrke næringslivssamarbeidet mot bedrifter og forvaltning i Innlandet og Gjøvik/Raufoss. Vi ønsker å bidra til at våre maskinstudenter og arbeidsgivere finne gode muligheter å ha tettere samarbeide gjennom følgende aktiviteter:

  • Invitere industri å holde regelmessig seminarer for NTNU- Maskin studenter
  • Invitere ingeniør resurs  som gjesteforeleser for aktuelt emner (Maskindeler, Elementmetode analyse)
  • Bedriftsbesøk for studenter
  • Givende studiepoeng til bedrifter
  • Utvikle spesialisering emner/fagmodul tilpasset til industri behov
  • Bacheloroppgave
  • Praksisplass
  • Faglærere ved NTNU kan finne samarbeidsoppgaver som er aktuelle for egne studenter.
  • Tilby EVU kurs

For at vi skal kunne tilby tilpasset innhold og funksjonalitet til mest alle bedrifter, er portalen er inndelt basert på industri bransjer og NTNU kompetanse område.


Hvem er vi?

Hvem er vi?

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk utvikler innovative og bærekraftige løsninger for samfunnet. Vi forsker på moderne industriprosesser, byggeprosesser, design, miljø, fornybare materialer og teknologier.

Våre ingeniørstudenter får vitenskapelig innsikt og praktisk erfaring fra undervisning og laboratorieprosjekter, som er tett på dagens store samfunnsutfordringer.


Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere