Modellverksted

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Modellverksted

Teknologidesign og ledelse (TDL) deler maskinlaboratatoriet med bachelorprogrammet for maskiningeniører. I tillegg har TDL et modellverksted der det lages modeller og utføres formeksperimenter for produktutvikling. 

Studenter sitter og modellerer

Laboratoriet brukes til undervisningsaktiviteter, forskning, og som støttefunksjon til annen aktivitet på campus.  Deler av laboratoriet er utrustet med enkelt utstyr med lav brukerterskel, og vil da også kunne benyttes av studenter og ansatte utenfor normal arbeidstid.

Tilgang og åpningstider

Normal åpningstid for laboratoriet er fra 0800 – 1600. Laboratoriet er også åpent på ettermiddager og denne aktiviteten er primært drevet av laboratorieassistenter.  

Hva kan du gjøre

I modellverkstedet kan du som student lage skissemodeller, funksjonsmodeller og utseenderiktige modeller av de produktene du vil utvikle.  Målet er at studenter raskt skal kunne presentere et formkonsept og visualisere en idé i 3D.

På maskinlaboratoriet kan du bearbeide flere typer materialer med ulike tradisjonelle bearbeidingsprosesser slik som maskinering, metallforming, støping, sveising. Du kan også 3D printe med ulike teknologier. Laboratoriet har også tilgang på forskjellige typer måleutstyr. Det er også muligheter for å benytte 3D skannere.

Utstyr og materialer

I modellverkstedet er det tilgang på verktøy og materialer som ikke krever mye forkunnskap eller håndverksmessig opplæring.  Der benyttes harde og plastiske materialer, som bearbeides med enkelt håndverktøy.   

Maskinlaboratoriet har et materiallager som er todelt. Noen av materialene er kjøpt inn til ulike prosjekter, undervisning etc. Andre materialer er gratis å benytte. Vi har en nettbutikk der studenter og ansatte kan kjøpe ulike materiale til en grei pris. 

Maskinlaboratoriet disponerer flere enkle maskiner for tynnplatebearbeiding, to enkle presser. Flere mini CNC maskiner, noen større manuelle maskiner, sager, bormaskiner og annet verkstedutstyr. Vi har det meste av elektrisk og manuelt håndverktøy. 

Opplæring og sikkerhet

Alle som skal benytte maskinlaboratoriet skal ha gjennomført HMS e-læringskurs. Ansvarlig faglærer for fag som benytter lab melder opp studentene i kullet ved semesterstart. 

For de fleste maskiner blir det gjennomført brukskurs som også omfatter sikkerhet. 

Forskning

Forskning i maskinlaboratoriet utføres til en stor grad i samarbeid med de andre laboratoriene på campus og fungerer ofte som en støttefunksjon. Dette kan innebære at det utvikles formkonsepter og design der den tekniske innovasjonen er løst av forskere innen andre studieretninger.

Innovasjon og entreprenørskap

Modellverkstedet  har en lav brukerterskel på  utstyret, og er en arena både for kreativ utfoldelse og kvalitetssikret utviklingsarbeid. Verkstedet er et attraktivt sted for studenter med idéer og skapertrang og fungerer som et arnested for innovasjonsprosjekter. Laboratoriet kan støtte gründerprosjekter, master-, bachelor-, og ph.d. prosjekter. 

Annet

I løpet av studieåret tas det sikte på å arrangere flere "bygge kvelder" med ulike aktiviteter. 

Hvor er laboratoriet?

person-portlet

Kontakt

Kari Oline Øverseth
Professor og studieprogramleder
kari.overseth@ntnu.no
90094737