Laboratorier

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Laboratorier

Bilde av student som tester rullestolrampe

Våre laboratorier lar studenter og forskere utforske, eksperimentere, måle, teste og skape. Laboratoriene er til for at fagmiljøene skal kunne utvikle nye bærekraftige og innovative løsninger.

Hvert laboratorium er skreddersydd for sitt forskningsområde.

Additiv tilvirkning (ADDLAB)

Additiv tilvirkning (3D print)

Students at the 3D printer laboratory
Foto: Espen Taftø Vestad/NTNU

Byggteknikk

MANULAB

Manulab

Studenter foran Læringsfabrikken
Foto: Espen Taftø Vestad/NTNU

Avanserte og bærekraftige konstruerte materialer (ASEM)

Wireless lab

Geomatikk

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Teknologidesign og ledelse

Fornybar energi