Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

NTNU/BIM-lab

NTNU BIM-lab er en samarbeids- og kommunikasjonsplattform for undervisning og forskning knyttet til digital representasjon av bygninger og bygde omgivelser.

BIM modell av Smaragd bygget

NTNU/BIM-lab vil i første omgang (2018) bli brukt som støtte til undervisningen for studieretning Digitale byggeprosesser på 2-årig master i Bygg og miljøteknikk. Hensikten er å lette tilgangen til prosjektdata.

NTNU/BIM-lab vil også være viktig for å få erfaring med deling av informasjon om bygninger og bygde omgivelser.

Romressurser tilknyttet 

Begrepet NTNU/BIM-lab vil først og fremst være knyttet til fellesressurser på en server. Det vil være egne "romressurser" på de ulike NTNU-campusene. I tilknytning til disse rommene vil det være tilgjengelig "spesialutstyr". Rommene er:

Fagpersoner knyttet til NTNU/BIM-lab

Fra IVB: Morten Eggum, Samsom Habtemicael, Erling Onstein, Lizhen Huang, Bjørn Godager. Fra IBM: Eilif Hjelseth.

Tilgjengelige prosjektdata

Tilgjengelige prosjektdata

Smaragdbygget

Digital informasjon om Smaragdbygget på Campus NTNU/Gjøvik er tilgjengelig. Dataene er stilt til rådighet av Statsbygg.

NTNU-kontaktperson. Erling Onstein

Bygningsdata fra byggeperioden (2016 - 2017) som IFC

IFC-datsett fra byggeperioden er tilgjengelig som BIMSync-prosjekt. Datasettene er fra fagområdene ARK (arkitektur), RIB (rådgivende ingeniør Bygg) og RIV (Ventilasjon).

BCF-fapporter fra byggeperioden

Disse er tilgjengelige som PDF-filer.

Skjerven-feltet - digital tvilling

NTNU/IVB er involvert i utviklingen av et nytt industriområde på Skjerven skog i Gjøvik kommune. Det planlegges flere forskningsprosjekter knyttet til feltet og utviklingen av det. Etablering av en digital tvilling er del av forskningen.

Det finnes ikke noen data på NTNU/BIM-lab ennå.

Ansvarlig fagperson NTNU: Sverre Stikbakke

Fellesprosjektet E6 / Dovrebanen

Håper vi også kan få tilgang til data fra dette projektet, slik at vi kan gjøre det tilgjengelig på Quadri-serveren vår.

Fagperson: Erling Onstein

Tilgjengelige fellesdatabaser

Tilgjengelige fellesdatabaser

BIMSync fra Catenda

BIMSync er en skybasert løsning for lagring av IFC-baserte bygningsdata. Den har også støtte for å støtte for samarbeidsløsninger for aktører involvert i byggeprosjekt. 

Ansvarlig fagperson på NTNU: Erling Onstein

Quadri fra Trimble/Vianova (under etablering)

Quadri er fellesdatabaseløsningen som gjør det mulig for de som er involvert i Novapoint-basert vegprosjektering å samarbeide med andre i samme prosjekt.

Ansvarlig fagperson på NTNU: Erling Onstein

Punktsky-database fra Leica (under etablering)

NTNU/IVB disponerer en topp moderne laserscanner. For å gjøre punktskydata fra denne scanneren (og andre scannere) lettere tilgjengelig, planlegger vi  installere softvare fra Leica.

Ansvarlig fagperson på NTNU: Morten Eggum

PostGIS-database (under etablering)

PostGIS er en relasjonsdatabase med støtte for geografiske data. Denne brukes både til lagring av informasjon som trengs lett tilgjengelig, og som delingsplattform for geografiske data der ansatte eller studenter trenger slik tjeneste.

Ansvarlig fagperson på NTNU: Sverre Stikbakke

Hvor er laboratoriet?

Hvor er laboratoriet?

Det er planlagt å ha et fysisk laboratorium på campus høsten 2019/vår 2020.

person-portlet

Kontakt

Morten Eggum
Overingeniør
morten.eggum@ntnu.no
61135387
Bjørn Arild Godager
Universitetslektor
bjoern.godager@ntnu.no
73559258
41252468
Samsom Asmerom Habtemichael
Universitetslektor
samsom.a.habtemichael@ntnu.no
61135281
45061818
Lizhen Huang
Førsteamanuensis
lizhen.huang@ntnu.no
61135283
40380958
Erling Onstein
Førsteamanuensis
erling.onstein@ntnu.no
61135274
92230497