Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Laboratorium for polymer kompositter (ASEM)

Produksjon og testing av polymer kompositter. Fokus på materialegenskaper, og avanserte og bærekraftige plaster og kompositter.

Student ser på måleapparat

Tilgang og åpningstider

Brukes kun av instruert personell.

Hva kan du gjøre?

Studenter som er involvert i forskningsgruppens prosjekter bruker laboratoriet primært til dette.

Utstyr og materialer

o QUV Spray RP

o Teste materialer med simulerte værpåvirkninger i form av UV-lys og regn.

o Ultrasonic processsor

o Ultrasonisk mikser

o Thermostatic/thermal cycling bath

o Temperaturregulert væskepåvirkning av materialer.

o Vacuum oven

o Påvise materialegenskaper i vacuum med høye temperaturer

o Discovery DMA 850

o Destruktiv trykk/strekk-testing under høye temperaturer

o Q400EM TMA

o Påvise materialegenskaper ved påføring av høye temperaturer

o Instron quasi-static tensile testing machine

o Destruktiv strekktesting

Opplæring og sikkerhet

Har gjennomført et HMS e-læringskurs (Faglærer som er ansvarlig fag som benytter lab melder opp studentene i kullet ved semesterstart.

Har gjennomført kurs/personlig opplæring i bruk av de(n) type(r) maskin som du skal benytte. Se kontaktinfo for detaljer

Forskning

Innovasjon og entreprenørskap

Annet

Se vår nettside for mer informasjon:

asemlab.no