Maskinverksted

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Maskinverksted

Maskinverksted laboratoriet brukes til undervisningsaktiviteter, forskning, og som støttefunksjon til annen aktivitet på campus.  Deler av laboratoriet er utrustet med enkelt utstyr med lav brukerterskel og vil da også kunne benyttes av studenter og ansatte utenfor normal arbeidstid.  

Studenter med dreiemaskin

Tilgang og åpningstider

Normal åpningstid for laboratoriet er fra 0800 – 1600. Laboratoriet er også åpent på ettermiddager og denne aktiviteten er primært drevet av laboratorieassistenter.  

Hva kan du gjøre

På maskinverksted laboratoriet kan du bearbeide flere typer materialer med ulike tradisjonelle bearbeidingsprosesser slik som maskinering, metallforming, støping, sveising. Du kan også 3D printe med ulike teknologier. Laboratoriet har også tilgang på forskjellige typer måleutstyr. Det er også muligheter for å benytte 3D skannere.

Utstyr og materialer

Maskinverksted laboratoriet har et materiallager som er todelt. Noen av materialene er kjøpt inn til ulike prosjekter, undervisning etc. Andre materialer er gratis å benytte. Vi har en nettbutikk der studenter og ansatte kan kjøpe ulike materiale til en grei pris. 

Maskinverksted laboratoriet disponerer flere enkle maskiner for tynnplatebearbeiding, to enkle presser. Flere mini CNC maskiner, noen større manuelle maskiner, sager, bormaskiner og annet verkstedutstyr. Vi har det meste av elektrisk og manuelt håndverktøy. 

Opplæring og sikkerhet

Alle som skal benytte maskinverksted laboratoriet skal ha gjennomført HMS e-læringskurs. Ansvarlig faglærer for fag som benytter lab melder opp studentene i kullet ved semesterstart. 

For de fleste maskiner blir det gjennomført brukskurs som også omfatter sikkerhet. 

Forskning

Forskning i maskinverksted laboratoriet utføres til en stor grad i samarbeid med de andre laboratoriene på campus og fungerer ofte som en støttefunksjon . 

Innovasjon og entreprenørskap

Laboratoriet kan støtte gründerprosjekter, master-, bachelor-, og ph.d. prosjekter. Et tett samarbeid med næringslivet er etablert.

Annet

I løpet av studieåret tas det sikte på å arrangere flere "bygge kvelder" med ulike aktiviteter. 

Hvor er laboratoriet?

person-portlet

Kontakt

Tor Erik Nicolaisen
Laboratorieleder IVB
tor.e.nicolaisen@ntnu.no
41548318