Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Manulab

MANULAB er en nasjonal infrastruktur for grunnforskning på vareproduksjon, med laboratorier på Gjøvik/Raufoss, Trondheim og Ålesund. 
Den er finansiert gjennom forskningsrådet og egeninnsats fra partnerne NTNU, SINTEF Manufacturing og SINTEF Industri, og ledes av Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU Gjøvik. 

Bilde av trådløs sensor teknologi

Tilgang og åpningstider

MANULAB er tilgjengelig for bruk av alle forskere i offentlig sektor, universiteter, institutter og industri, det siste er dog begrenset av loven om statsstøtte. 

Laboratoriene skal kunne brukes av studenter på bachelor, master og ph.d.-nivå, i tillegg til forskere ellers, for både undervisning, studieprosjekter og forskning.

Laboratoriene er tilgjengelig for studenter og forskere etter avtale. Det vil komme mer informasjon om åpningstider etterhvert som utstyr kommer på plass i løpet av høsten 2019.

Hva kan du gjøre?

Utstyret ved laboratoriene brukes til å utføre forskning på bl.a. metallformingsprosesser, additiv tilvirkning, høyenergetisk lasersveising og industri 4.0 med trådløs kommunikasjon, sensornettverk, lærende fabrikker, virtuell tvilling, kunstig intelligens, AR/VR og avansert intelligent automatisering.

Laboratoriene er knyttet sammen til en virtuell lab gjennom kameraer, sensorer og Internett of Things funksjonalitet. Forskningsdata lagres i en felles database der det kan gjøres tilgjengelig for fremtidig forskning og publisering.

Utstyr og materialer

Se Festo Didactic for informasjon om vår "Cyber-Physical Learning Factory".

Opplæring og sikkerhet

Det vil bli gitt opplæring og sikkerhetskurs. Mer informasjon kommer. 

Forskning

Det vil først og fremst være forskning på vareproduksjon.

Innovasjon og entreprenørskap


Annet