Manulab

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Manulab

MANULAB er en nasjonal infrastruktur for grunnforskning på vareproduksjon, med laboratorier på Gjøvik/Raufoss, Trondheim og Ålesund. 
Den er finansiert gjennom forskningsrådet og egeninnsats fra partnerne NTNU, SINTEF Manufacturing og SINTEF Industri, og ledes av Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU Gjøvik. 

For mer informasjon om MANULAB og alle leiesteder, se nettsiden:

 MANULAB

Student programmerer maskin i Læringsfabrikken
Foto: Espen Taftø Vestad/NTNU

Utstyret i laboratoriene brukes til forskning på metallforming, høyt energisk lasersveising, tilsetningsindustri og industri 4.0 med trådløs kommunikasjon, sensornettverk, læringsfabrikker, digitale tvillinger, AR / VR, maskinlæring og avansert kognitiv automatisering.

Laboratoriene er koblet gjennom et nett av kameraer, sensorer og IoT-funksjonalitet som danner et samlet virtuelt laboratorium. Data fra laboratoriene blir samlet inn i en felles database og gjort tilgjengelig for formidling og videre forskning.

Hvor er laboratoriet?

Hvor er laboratoriet?

person-portlet

Kontakt Manulab Gjøvik

Kristian Martinsen
Professor
kristian.martinsen@ntnu.no
61135178
99521849