Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Laboratorium for additiv tilvirkning (3D print)

Ved Addlab har du mulighet for å 3D printe komponenter i plast og metall. Vi disponerer flere printertyper som benytter ulike teknologier for å fremstille det du ønsker å produsere. 

Studenter foran 3D printer

Kontakt

For studentlab og kurs i bruk av mindre 3D printere: Kjell Sandnes

For industrielle 3D printere for plast og metall: Pål Erik Endrerud eller Kenneth Kalvåg

Tilgang og åpningstider

Åpningstider varierer – se oppslag på dører inn til S-113 og S-112.

Hva kan du gjøre

Addlab brukes til utdanning og forskning. 3D printer laben for studenter er best til prototyping og produktutvikling, for å visualisere og teste enkeltprodukter.

For å benytte Addlaben, trenger du en digital modell av det du ønsker og produsere. Ved hjelp av et 3D modelleringsverktøy (Solidworks, Autodesk Inventor, Fusion 360, Thinkercad etc.) kan du modellere ønsket geometri som så «oversettes» til kode som 3Dprinterene forstår.

Ved å ta et grunnleggende 3D print kurs vil du få kjennskap til hvordan utvalgte 3D printere fungere, hvilken programvare som benyttes for å gi den digitale modellen de egenskaper som er ønskelig.

Utstyr og materialer

Utstyr:

I studentlabben i S-112 har vi et godt utvalgt av desktop printere av typen PRUSA (MK2, 2S, 2.5, 3) og Ultimaker (3 Extended, S5), samt Formlabs 2. I tillegg har instituttet to industrielle printere av typen EOS P395 og Arcam A2X.

Link til de ulike leverandørene:

Materialer:

Printing gjøres vanligvis i PLA materiale med ulike farger (plantebasert materiale), men det kan printes i et godt valg av materialer litt avhengig av krav til delen. Materiale kan derfor variere både i styrke, fleksibilitet,

Opplæring og sikkerhet

* Har gjennomført et HMS e-læringskurs (Faglærer som er ansvarlig fag som benytter lab melder opp studentene i kullet ved semesterstart.

* Har gjennomført kurs/personlig opplæring i bruk av de(n) type(r) printere som du skal benytte. Se kontaktinfo for detaljer

Forskning

Addlab inngår i MKRAM, som er et Forskningsrådet prosjekt.

Innovasjon og entreprenørskap

Ved å kunne omsette ide / skisse til en fysisk modell som så kan testes for funksjon gir dette gode muligheter for innovasjon og entreprenørskap.

Tidligere studenter har benyttet 3D printing i alt fra nydesign av håndortose til støpeformer for polyuretan.

Annet

Hos oss kan du få produsert plast- og metallkomponenter med høy styrke i topp moderne utstyr. Vi har nye produksjonslokaler tilpasset produksjonsprosessen, som sikrer strømlinjeformet vareflyt - fra bestilling til levering.

Vi tilbyr:

  • Produksjon av både mindre og større serier, prototyper og idèer.
  • Designhjelp i 3D-modelleringsverktøy
  • Veiledning innen additive prosesser
  • Samarbeid innen FoU-prosjekter

Student viser frem 3D printet metall komponent

Additive manufacturing i metall: Arcam A2X

Teknologien brukt i Arcam A2X er kjent som elektronstråle smelting (EBM). Dette er en prosess som smelter metallpulver ved å sende elektroner fra et Wolfram filament med høy hastighet mot pulveret. Prosesskammeret er oppvarmet til ca 700 gr.C., og vakuumpumpet til 10^-6 bar. Dette gir en stabil produksjonsprosess hvor vi unngår deler med indre spenninger.

Vi produserer hovedsakelig deler i Titan Ti6Al4V.

Effektivt byggevolum for A2X er 200x200x380 mm.

Les mer om Arcam A2X.

3D printet metallkomponent

Additive Manufacturing Plastic: EOS P395

EOS P395 er en maskin som produserer deler i forskjellige polyamider ved hjelp av laser. Byggekammeret er oppvarmet til ca 180 gr.C. under prosessen, og laseren brukes til å tilføre den resterende energien som behøves for at pulveret skal smelte.

Vi produserer hovedsakelig deler i PA2200 og PA2200GF

Effektivt byggevolum for P395 er 300x300x580 mm.

PA2200 sikkerhetsblad

3D printede plastkomponenter

Besøk oss på www.addlab.no