Simsalabim toggler

Tore Hoven, Studieprogramleder

Ole Jonny Klakegg, Professor

Rolf-André Bohne, Professor

Eilif Hjelseth, Professor

Ansvarlig for daglig drift: 

Kamalan Rashasingham, Overingeniør

SIMSALABIM

SIMSALABIM


BIM-laboratorium

BIM-Laboratoriet

Byggebransjen er i stadig utvikling, særlig innen digital informasjon, modellering og skybaserte prosjektstyrings-løsninger. BIM-laboratoriet består av et Big Room-basert laboratorium med den nyeste digitale teknologien og utstyret.

Et Big-Room er et rom utstyrt med teknologi som fremmer samhandlingsprosesser innenfor byggebransjen. Det er fokus på visuelle hjelpemidler for å minske muligheter for misforståelser og ulike oppfatninger i grensesnittene mellom byggherre, arkitekt, prosjekterende og de forskjellige fagene hos utførende.

BIM-laboratoriet gir et moderne og fremskridende arbeidsmiljø for studenter og forskere til å studere og anvende digitale metodikker i byggebransjen. Vår lab gir en plattform som oppmuntrere til tverrfaglig undervisning.

Laben muliggjør:

  • VR-visning av 3D  BIM-modeller
  • Redigering av BIM-modeller ved hjelp av kraftige datamaskiner
  • Kollisjonstesting og sammensetning av forskjellige BIM-modeller
  • ICE-sesjoner ved hjelp av software for sammensetning av BIM-modeller
  • Lappeteknikk i LEAN og last planner-metode på 9 meter lang tavle