Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser:

 • geomatikk generelt
 • modellering og spesifisering av geografisk informasjon,
 • kvalitetssikring og kvalitetskontroll av geografisk informasjon
 • standardisering innen geografisk informasjon
 • bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Utdanning:

 • PhD 2005, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), tittel på avhandlig: Investigations into geographical data quality = Kvalitet i geografiske data
 • Jordskiftekandidat 1983, Norges landbrukshøgskole, studieplan: Landmåling/fotogrammetri
 • Eksamen Artium, 1976, Bryne gymnas, naturfaglinja

Arbeidserfaring (hovedjobb):

 • 2014 - d.d.:  Høgskolen i Gjøvik (HiG) / Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), førsteamanuensis, geomatikk
 • 2009 - 2014: Statens kartverk, Strategisk og teknologisk utvikling, sjefingeniør
 • 1999 - 2009: Høgskolen i Gjøvik, førsteamanuensis
 • 1994 - 1999: Norges landbrukshøgskole, PhD-stipendiat
 • 1990 - 1994: Høgskolen i Gjøvik, høgskolelektor
 • 1988 - 1989: Oslo kommune, Oppmålingsvesenet
 • 1983 - 1988: Fjellanger-Widerøe AS, kartavdelingen

Bi-jobber:

 • 2009 - d d : Arkitektum AS, Bø i Telemark
 • 1989 - 1991: Østlandsforskning / FUNN-senteret for Hedmark og Oppland

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Andre