Institutt for bygg- og miljøteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Karusellforside

  • Institutt for bygg og miljøteknikk. Student. Foto

  • Foto. Forsker bruker labutstyr

  • Foto. To forskere i asfaltlaben

  • Foto. To forskere undersøker underlaget på en sportsarena.

Bli med og bygg et bærekraftig samfunn

Bli med og bygg et bærekraftig samfunn


Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM) leverer ledende kompetanse til bygg, anlegg og transportsektoren. Områdene står for en stor del av verdiskapingen innen offentlig og privat sektor. Fokus ligger på kvalitet, bærekraft og digitalisering.  

Du kan utdanne deg, forske og undervise innen fagfeltene:

Store, globale utfordringer knyttet til energi, bygg og effektiv transport gjør at vi kan forske og undervise innen spennende nye metoder og løsninger som vil gjøre bygg og anleggsbransjen mer klimavennlig og effektiv. Slik vil bygde omgivelser bidra til det grønne skiftet.

Vi deltar i en rekke større forskningsprosjekter i samarbeid med næringslivet og sentrale aktører i offentlig sektor.

Du kan velge mellom det 3-årige bachelorprogrammet Byggingeniør og det 5-årige masterprogrammet Bygg- og miljøteknikk (sivilingeniør studiet). I tillegg kan du velge toårige masterprogram, etter- og videreutdanningskurs.

Her kan du finne ut mer om utdanningen ved instituttet.

Velkommen til et ledende undervisnings- og forskningsmiljø for teknologi og kunnskap innen bygg, anlegg og transport!

Nysgjerrig? Ta kontakt for å diskutere muligheter

Kontakt oss

Kontakt oss

Instituttleder
Einar Aassved Hansen

Administrativ leder (Kontorsjef)
Unni Berget

Tlf. til instituttet: 73 59 46 56
Tlf. til studieteamet: 73 41 28 10

E-post
Generelle henvendelser: 
kontakt@ibm.ntnu.no
Studierelaterte spørsmål:
studier@ibm.ntnu.no
Ph.d.-relaterte spørsmål: 
phd@ibm.ntnu.no
IT-relaterte spørsmål: 
it@ibm.ntnu.no
HR-relaterte spørsmål:
hr@ibm.ntnu.no
Forsknings-relaterte spørsmål:
forskning@ibm.ntnu.no  

Postadresse:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
NTNU
7491 Trondheim - Norway

Besøksadresser:
Gløshaugen: Høgskoleringen 7a
Valgrinda: S.P. Andersens veg 5

Sosiale medier

Studier

Forskning og Lab

Kontakt oss

Studievalg

Studievalg

Brosjyre om studievalg

Forskningssenter for vinterdrift

Banner senter for vinterdrift


Klima 2050 prosjektbanner

klima 2050


Prosjekt Norge banner

 

Banner Prosjekt Norge - lenke til Prosjekt Norge sin nettside


Banner Siat

SIAt - senter for idrettsanlegg og teknologi


Concept banner

banner Concept