Institutt for bygg- og miljøteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Karusellforside

  • Foto: Mennesker samarbeider i en kontorsetting

  • Foto. Forsker bruker labutstyr

  • Foto. To forskere i asfaltlaben

  • Foto. To forskere undersøker underlaget på en sportsarena.

Instituttpresentasjon

Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM) er ledende innen bygg, anlegg og transportsektoren.

Med fokus på kvalitet, bærekraft og digitalisering bidrar vi til verdiskaping i både offentlig og privat sektor. Gjennom store forskningsprosjekter og innovative løsninger støtter vi det grønne skiftet i det bygde miljøet. 

Kontakt oss

Kontakt oss

  kontakt@ibm.ntnu.no

   Einar Aassved Hansen

  Alle ansatte

   73 59 46 56


Postadresse:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
NTNU
7491 Trondheim - Norway

Besøksadresser:
Gløshaugen: Høgskoleringen 7a
Valgrinda: S.P. Andersens veg 5

Sosiale medier

Studier og kurs

Forskning og Lab

Kontakt oss

Green2050

Banner green2050


Banner Siat

SIAt - senter for idrettsanlegg og teknologi


Concept banner

banner Concept


Prosjekt Norge banner

 

Banner Prosjekt Norge - lenke til Prosjekt Norge sin nettside


Forskningssenter for vinterdrift

Banner senter for vinterdrift


Klima 2050 prosjektbanner

klima 2050