Bakgrunn og aktiviteter

internasjonal migrasjon, integrering, mobilitet, urbane og rurale områder, fengselssosiologi, sosiologisk teori, kvalitative forskningsmetoder 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport