Skoleanlegget – et sted for læring og trivsel

Skoleanlegget – et sted for læring og trivsel

Skoleanlegget – et sted for læring og trivsel

Skolebygget og skolegården er svært viktige arenaer i barns oppvekst og utvikling.  Her foregår læring, lek, sosial samhandling og rekreasjon.  Mange skoleanlegg er for dårlig tilpasset barns behov. Dette er en norskspråklig, intensiv landsby som skal delta i utvikling av nye skoleanlegg i samarbeid med Trondheim kommune. Du skal komme med konkrete ideer knyttet til skolebygg og skolegård som er under planlegging.

Relevant kompetanse

Arkitektstudenter, planleggere, studenter fra pedagogikk, psykologi, sosiologi, medisin, m.m. meld dere på! Her er de fleste fag relevante. Vi søker lekne, kreative, engasjerte studenter fra alle fag til en spennende landsby. Det arbeidet dere gjør i denne landsbyen med konkrete skoleanlegg blir innspill direkte til kommunens planleggere. Fra tidligere år vet vi at EiT arbeider har resultert i konkrete tiltak ved skolene.

Om landsbyen

Dette er en norskspråklig, intensiv landsby som skal delta i skoleanleggsutvikling i samarbeid med Trondheim kommune. Du skal komme med konkrete ideer knyttet til spesifikke skoler. Skoleanleggene skal utvikles for lek, læring, rekreasjon og sosialt samvær. Du skal komme med konkrete ideer knyttet til skolebygg og skolegård som er under planlegging

 

 

Fakta om landsbyen - PED3800

Emnekode: PED3800
Landsbytittel: Skoleanlegget – et sted for læring og trivsel
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Hans Petter Ulleberg
Kontaktinformasjon: hans.petter.ulleberg@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.