Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i skjæringspunktet mellom pedagogikk, funksjonshemmingsteori og teater. Jeg er opptatt av den kritiske dimensjonen i kunnskapsforståelse og kunnskapsutvikling, og særlig hvordan ulike forståelser av kvalitet utspiller seg. Kunst og kultur er en viktig tilgang til kunnskap og forståelse. Jeg ønsker å bidra til at dette får plass i oppvekst og utdanning spesielt, og livet generelt.

Prosjekter:

Pilotprosjekt for å øke tilgang til kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov, finansiert av Den kulturelle skolesekken/Norsk kulturråd

Kulturrådets program Kunst, kultur og kvalitet. Delprosjektet: Hvordan forstå kunst, kultur og kvalitet innen disability art?

Kvaliteter i utdanning - å utvikle en utvidet forståelse av hva kvalitet i videregående opplæring innebærer

 

Forskergruppe Kvaliteter i utdanning

Ellen Saur (Institutt for pedagogikk og livslang læring) – Leder for forskergruppen

Heidun Oldervik (Institutt for pedagogikk og livslang læring)

Marit Ursin (Institutt for pedagogikk og livslang læring)

Mariann Doseth (Institutt for pedagogikk og livslang læring)

Carla Chinga-Ramirez (Institutt for pedagogikk og livslang læring)

Hans Petter Ulleberg (Institutt for pedagogikk og livslang læring)

Britt Karin Støen Utvær (Institutt for lærerutdanning/NTNU Samfunnsforskning)

Klara Rokkones (Institutt for lærerutdanning)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Johansen, Oddbjørn; Saur, Ellen. (2012) Litt kaffe, kanskje?. Litt kaffe kanskje

Bøker

Del av bok/rapport

  • Saur, Ellen. (2014) Utenforskap, inkludering og demokrati. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Guilli, Dominique; Aune, Karin Ellingsen; Saur, Ellen. (2007) Blomstring, autonomi og støtte til eget livsprosjekt. Dialogiske perspektiver - når vi er forskjellige.
  • Johansen, Oddbjørn; Saur, Ellen. (2007) Kulturarenaer : mulighet for dialog?. Dialogiske perspektiver : når vi er forskjellige.
  • Saur, Ellen; Johansen, Oddbjørn. (2007) Introduksjon. Dialogiske perspektiver: når vi er forskjellige.
  • Saur, Ellen. (2005) Drama og teater - rom for både tårer og latter. Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst.

Rapport/avhandling

  • Saur, Ellen. (2015) INK2013 Pilotprosjekt for å øke tilgang til kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov. 2015.
  • Rokkones, Klara; Saur, Ellen. (2014) "Rapport 2. "Den tredje vei". Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse og oppvekstfag og Restaurant og matfag". 2014.
  • Rokkones, Klara; Saur, Ellen. (2013) "Den tredje vei" Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse- og oppvekstfag og Resturant- og matfag. "Hvordan få elevene til å komme på skolen, og komme igjen dagen etterpå?". 2013.