Bakgrunn og aktiviteter

I mitt doktorgradsprosjekt følger jeg en klasse med nyankomne minoritetsspråklige elever på en videregående skole. Elevene går i en kombinasjonsklasse, som betyr at de får intensiv norskopplæring i kombinasjon med opplæring i de fem obligatoriske fagene i grunnskoleopplæringen. I prosjektet utforsker jeg elevenes og lærernes ulike praksiser med tanke på å tilrettelegge for mangfold, inkludering og tilhørighet. Prosjektet drøfter også pedagogiske og politiske grunnspørsmål knyttet til utdanning og integrering. I prosjektet benyttes etnografi som metode.

Jeg har ti års erfaring som rådgiver og lærer i videregående skole, i hovedsak for nyankomne minoritetsspråklige elever i innføringstilbud.

I min universitetsutdanning inngår et hovedfag i sosialantropologi ved UiO.

Jeg underviser på erfaringsbasert masterprogram i rådgivning for barn og ungdom, som er et etter- og videreutdanningsprogram ved NTNU

Forskningsgrupper jeg er tilknyttet:

Kvaliteter i utdanning

WorldViews