Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Utvær, Britt Karin Støen. (2020) Skolebidragsindikatorer som mål på skolekvalitet - et brokete bilde av en vinglete sannhet. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
 • Landro, Jarle; Rokkones, Klara; Utvær, Britt Karin Støen. (2019) The three-year integrated vocational teacher education program. Servant of the school: Building teacher education in Mid-Norway, 1998-2018.
 • Røe, Melina; Caspersen, Joakim; Utvær, Britt Karin Støen; Wendelborg, Christian. (2019) Kartlegging av elevenes læringsmiljø. Elevundersøkelsen som verktøy i skolens utviklingsarbeid. Skolen vår!.
 • Svendsen, Stina; Utvær, Britt Karin Støen; Berg, Berit. (2019) Betydningen av å høre til for elever med innvandrerbakgrunn. Skolen vår!.
 • Utvær, Britt Karin Støen. (2018) Elevers aspirasjoner: Betydning for motivasjon og gjennomføring. Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv.
 • Utvær, Britt Karin Støen. (2015) Meningsfull fag- og yrkesopplæring- betydningen av aspirasjoner, motivasjon og ulike former for støtte. Tett på yrkesopplæring.
 • Utvær, Britt Karin Støen; Østern, Anna-Lena. (2014) Sårbare unge i kunnskapssamfunnet. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.

Rapport/avhandling

 • Rokkones, Klara; Dahlback, Jorunn; Goldmann, Ingrid; Utvær, Britt Karin Støen; Grøm, Audun; Midjo, Arne; Halse, Karl Henning; Kahrs, Magnus Strøm; Kamsvåg, Ingeborg Olaug; Morud, Elin Bø; Tangen, Sonia; Gaertner, Charlotte; Grimstad, Sigmund. (2020) Fremtidens yrkesfaglærerutdanning ved NTNU. Delrapport 1 og 2. 2020.
 • Utvær, Britt Karin Støen; Wendelborg, Christian. (2020) Lærlingundersøkelsen 2018 : Analyser av variasjoner og sammenhenger. 2020. ISBN 978-82-7570-607-0.
 • Utvær, Britt Karin Støen; Aarkrog, Vibe; Tangen, Sonia; Leirvik, Camilla Hauren; Lyckander, Rønnaug H.. (2019) Evaluering av masterstudium i yrkespedagogikk OsloMet – storbyuniversitetet Rapport fra ekstern evalueringskomité. 2019.
 • Caspersen, Joakim; Røe, Melina; Utvær, Britt Karin Støen; Wendelborg, Christian. (2017) Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser : Et verktøy for kvalitetsutvikling i grunnskolen?. 2017. ISBN 978-82-7570-491-5.