Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Utvær, Britt Karin Støen. (2020) Skolebidragsindikatorer som mål på skolekvalitet - et brokete bilde av en vinglete sannhet. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
  • Landro, Jarle; Rokkones, Klara; Utvær, Britt Karin Støen. (2019) The three-year integrated vocational teacher education program. Servant of the school: Building teacher education in Mid-Norway, 1998-2018.
  • Røe, Melina; Caspersen, Joakim; Utvær, Britt Karin Støen; Wendelborg, Christian. (2019) Kartlegging av elevenes læringsmiljø. Elevundersøkelsen som verktøy i skolens utviklingsarbeid. Skolen vår!.
  • Svendsen, Stina; Utvær, Britt Karin Støen; Berg, Berit. (2019) Betydningen av å høre til for elever med innvandrerbakgrunn. Skolen vår!.
  • Utvær, Britt Karin Støen. (2018) Elevers aspirasjoner: Betydning for motivasjon og gjennomføring. Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv.
  • Utvær, Britt Karin Støen. (2015) Meningsfull fag- og yrkesopplæring- betydningen av aspirasjoner, motivasjon og ulike former for støtte. Tett på yrkesopplæring.
  • Utvær, Britt Karin Støen; Østern, Anna-Lena. (2014) Sårbare unge i kunnskapssamfunnet. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.

Rapport/avhandling