Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

 • Betjening av ekspedisjon/sentralbord  
 • Administrativ støtte og service til instituttets ledelse, ansatte og studenter
 • Driftsoppgaver knyttet til teknisk utstyr
 • Bestilling av vaktmesteroppdrag
 • Booking av møterom
 • Utlån av teknisk utstyr
 • Ansvar for fellesareal/møterom/kopirom
 • Innkjøp av kontorrekvisita
 • Postbehandling
 • Eksamensarbeid
 • Mottak av semester-/ master-/ og eksamensoppgaver
 • Arkiv/dokumentforvaltning