Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

  • Studieplan, kvalitetssikring
  • Saksbehandling, saksutgreiing, høyringar, leiarstøtte
  • Veiledning
  • Administrativ ressurs for Studieutvalget
  • Administrativ ressurs for faggruppa HMS

Utdanning

  • cand.philol. (nordisk, psykologi, medievitskap, samfunnskunnskap)
  • Vidareutdanning i prosjektleiing, økonomi, kommunikasjonsfag og rådgiving