Bakgrunn og aktiviteter

Administrativ leder - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Har jobbet ved NTNU siden 2008. Er per idag Administrativ leder med personalansvar for medarbeidere i administrasjonen og deler av teknisk stab/ IT ved instituttet. Inngår i instituttets ledergruppe og er koordinator internt mot våre sju faggrupper og er bindeledd til instituttets ulike forskningssentre, samt til fakultetet og NTNU sentralt.

Har som tidligere yrkeserfaring jobbet 8 år som forsker i SINTEF innen fagområdet helsetjenesteforskning, i tillegg til 2 års erfaring som rådgiver for Regional forskningsbiobank Midt-Norge.  

Har utdannelsesgraden cand.polit. med hovedfag i sosiologi, spesialisering i organisasjon og ledelse.