Kjerstina Røhme

Administrativ leder Institutt for bygg- og miljøteknikk
95752217
Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 2-131

Bakgrunn og aktiviteter

Administrativ leder - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Har jobbet ved NTNU siden 2008. Er per idag Administrativ leder med personalansvar for medarbeidere i administrasjonen og deler av teknisk stab ved instituttet. Inngår i instituttets ledergruppe og er koordinator internt mot våre fire faggrupper og er bindeledd til fakultetet og NTNU stab. 

Har 8 års erfaring som forsker innen fagområdet helsetjenesteforskning ved SINTEF og 2 års erfaring som rådgiver for Regional forskningsbiobank Midt-Norge.  

Har utdannelsesgraden cand.polit. med hovedfag i sosiologi, spesialisering i organisasjon og ledelse.