Bakgrunn og aktiviteter

Førstekonsulent ved studie- og supportgruppa i administrasjonen ved IØT.

 

Ansvarsområder:

  • Koordinering av eksamen

  • Oppstart- og avslutningsseremonier for studieprogrammer

  • Saksbehandling av begrunnelseskrav og klage på sensur

  • Administrativ støtte til faggruppene StratForr og HMS

  • Rekvisisjon og innkjøp

  • Mottak av nyansatte og gjester (adgangskort, nøkler, kontorplass etc.)

  • Administrativ støtte for MOL (Master i Organisasjon og Ledelse)

  • Besvare generell henvendelser fra studenter, vitenskapelige ansatte og stipendiater