FORSKNING – INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING

STYRK: Samarbeid på Tvers i YRKesfag

Forskningsgruppen STYRK skal fremme kunnskapsutvikling og kvalifisering innenfor yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning. Gruppen skal utvikle forskningsbasert kunnskap om elever, lærlinger, lærerstudenter, yrkesfaglærere og yrkesfaglærerutdannere og deres kunnskapsutvikling og kvalifisering på ulike arenaer.  Den vil inkludere ansatte, masterstudenter, stipendiater og post doc.

Forskningsgruppen har som hensikt å utvikle felles forskningsprosjekt rettet mot fag- og yrkesopplæring. Det er planlagt flere delprosjekter der kvalitet og kunnskapsutvikling på flere nivå i yrkesutdanningen vil være sentralt.  De enkelte delprosjektene vil fokusere på kunnskapsutvikling på ulike nivå: yrkesopplæring i skole og bedrift, bachelor for yrkesfaglærere, master i fag- og yrkesdidaktikk og etter- og videreutdanningstilbud i Yrkesfaglærerløftet. Delprosjektene bygger på ulike metodiske og teoretiske tilnærminger til feltet. Kunnskapen vi får gjennom prosjektet skal frembringe forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å videreutvikle undervisning på yrkesfag slik at den har høy faglig og didaktisk kvalitet og er tilpasset fremtidig behov i arbeidslivet.

Forskningsgruppen har et etablert nettverk som både omfatter lærere fra praksisfeltet og internasjonale samarbeidspartnere (OPVET) der forskere fra Finland, Italia og Norge inngår (2017- 2020). Gjennom etablering av forskningsgruppen formaliseres forskningsaktiviteten i OPVET.