Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Meidell, Mette. (2016) Det vanskelige samarbeidet : makt og lojalitet i spenningsfeltet mellom politikk og administrasjon. Psykologi i kommunen (PIK). vol. 51 (4).

Rapport/avhandling

  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Meidell, Mette. (2019) Why to use PLCs for heads in schools. 2019.
  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Meidell, Mette; Strand, Morten Krogstad. (2019) Evaluation report. Empirical results and collected impressions after three years of cooperation with professional school leader learning communities in Europe. 2019.