Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Leraand, Arve. (2014) Verkstedet som læringsarena - Utvikling av kunnskaper og ferdigheter gjennom praksis. 2014.