Bakgrunn og aktiviteter

Interessefelt

  • Digitalisering
  • Internasjonalisering
  • Lærerutdanning
  • Yrkesdidaktikk og pedagogikk
  • Yrkesfag (videregående skole, opplæringskontor og bedrifter)

Pågående prosjekter:

  • Digibyrk (Forskning- og utviklingsarbeid om digitale læringsressurser i yrkesfaglærerutdanningen)
  • OPVET (Internasjonalt samarbeid om yrkesfaglærerutdanning og yrkesopplæring i Europa)

Forskningsgrupper:

  • STYRK (Samarbeid på tvers i yrkesfag)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Hårberg, Jon Sverre; Bakeng, André. (2014) Digital mesterlære. Praksisfellesskapets opplevelse med omvendt undervisning. En casestudie om bruk av læringsfilmer på yrkesfag. 2014.