Kari Hansen

Førstelektor Institutt for lærerutdanning
73590412 92804467
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard. (2015) Tett på yrkesopplæring. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1811-0.
  • Hansen, Kari. (1999) Luft og miljø. 1999. ISBN 91-337-5.

Del av bok/rapport

  • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari. (2015) Demokratiske læringsarenaer i aksjonsforskning: pedagogiske verksteder og framtidsverksteder. Tett på yrkesopplæring.
  • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger. (2015) Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Tett på yrkesopplæring.
  • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger. (2015) Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole. Tett på yrkesopplæring.
  • Hansen, Kari; Haaland, Grete. (2015) Engasjerte og interesserte elever gjennom en meningsfull, helhetlig og relevant yrkesopplæring. Tett på yrkesopplæring.
  • Hansen, Kari; Haaland, Grete. (2015) Utfordringer i norsk yrkesopplæring. Tett på yrkesopplæring.
  • Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara. (2014) Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere.
  • Hansen, Kari; Haaland, Grete. (2013) Demokratisk klasseledelse i yrkesfag. Klasseledelse - for elevenes læring.
  • Hansen, Kari. (2000) Samiske barnesanger før og nå. Sang, joik, fortelling.

Rapport/avhandling