Studier ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Studier ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Kontaktpersoner studier:

Kontaktpersoner studier:

Simulering i helsefag

Simulering i helsefag

 

Simulering brukes i helsefaglige utdanninger i Ålesund. Metoden gjør studentene godt forberedt til scenarier de vil møte i yrket sitt.

Ole-prosjektet – menn i sykepleie

Ole-prosjektet – menn i sykepleie

Ole er et tilbud til mannlige sykepleierstudenter ved NTNU i Ålesund. Målet er å rekruttere, motivere og utdanne flere mannlige sykepleiere.