Ole-prosjektet

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Ole-prosjektet

– Menn i sykepleie

Sykepleierstudenter med simulatorutstyr

Ole er et tilbud til deg som er mann og sykepleierstudent ved NTNU i Ålesund.

Ole-treffene består av faglige og sosiale aktiviteter, som du kan delta på gjennom hele studiet. Her har du rom for å diskutere med medstudenter og treffe mannlige rollemodeller. Det kan være med på å forme og styrke din identitet og gjøre deg tryggere i rollen som sykepleier.

Med Ole-prosjektet vil vi bidra til å rekruttere, motivere og utdanne flere mannlige sykepleiere.

Helsevesenet blir stadig mer sammensatt, og vi trenger nytenking og innovasjon. Skal vi få det til trenger vi et større mangfold i sykepleieryrket. Mangfold er også viktig for å kunne oppfylle kravet om likeverdige helsetjenester til befolkningen.

I fremtiden vil vi dessuten trenge flere sykepleiere i Norge, og om 10-15 år kan vi mangle 30.000 sykepleiere. Derfor må vi rekruttere fra hele befolkningen, ikke bare fra halvparten.


Sykepleierstudent i Ålesund

Denne filmen laget til Ole-prosjektet forteller deg mer om hvordan det er å være sykepleierstudent ved NTNU i Ålesund. Filmen er laget av sykepleierstudent Ole-Martin Sæthermoen.

Les mer om studiet på programnettsidene for bachelor i sykepleie ved NTNU.  

Mer om Ole- prosjektet

Mer om Ole- prosjektet

NRK-innslag fra motivasjonsdagen ved NTNU i Ålesund, 12. februar 2020 

Nå må vi satse på å få menn inn i sykepleien, Universitetsavisa 10. januar 2020 

Tidligere bokser motiverte studenter til å bli sykepleiere, Universitetsavisa 1. november 2019

Video og bilder fra Guttedagen 7. februar 2019

Mannlige sykepleiere kan mer enn å bruke muskler, Universitetsavisa 11. desember 2018


Per Arthur Øyjord Andersen om hvorfor det er viktig med samlingspunkter for menn i helsefagene: 

Mini calevent portlet

Kalender