Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Ole-prosjektet

– Menn i sykepleie

Sykepleierstudenter med simulatorutstyr

Ole er et tilbud til deg som er mann og sykepleierstudent ved NTNU i Ålesund.

Ole-treffene består av faglige og sosiale aktiviteter, som du kan delta på gjennom hele studiet. Her har du rom for å diskutere med medstudenter og treffe mannlige rollemodeller. Det kan være med på å forme og styrke din identitet og gjøre deg tryggere i rollen som sykepleier.

Med Ole-prosjektet vil vi bidra til å rekruttere, motivere og utdanne flere mannlige sykepleiere.

Helsevesenet blir stadig mer sammensatt, og vi trenger nytenking og innovasjon. Skal vi få det til trenger vi et større mangfold i sykepleieryrket. Mangfold er også viktig for å kunne oppfylle kravet om likeverdige helsetjenester til befolkningen.

I fremtiden vil vi dessuten trenge flere sykepleiere i Norge, og om 10-15 år kan vi mangle 30.000 sykepleiere. Derfor må vi rekruttere fra hele befolkningen, ikke bare fra halvparten.


Sykepleierstudent i Ålesund

Denne filmen laget til Ole-prosjektet forteller deg mer om hvordan det er å være sykepleierstudent ved NTNU i Ålesund. Filmen er laget av sykepleierstudent Ole-Martin Sæthermoen.

Les mer om studiet på programnettsidene for bachelor i sykepleie ved NTNU i Ålesund.