Ole-prosjektet

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Ole-prosjektet

– #mannkanblisykepleier

 

Er du mann og vurderer å bli sykepleier?

Med Ole-prosjektet vil vi bidra til å rekruttere, motivere og utdanne flere mannlige sykepleiere.

I dag er omlag 10% av alle sykepleiere menn, og dette er problematisk. Gravemaskiner bryr seg ikke om hvilket kjønn som håndterer dem, men det gjør faktisk vi mennesker. Det er behov for mannlige sykepleiere innenfor alle fagfelt for å yte likeverdige helsetjenester.

Ole-prosjektet gir deg som mannlig sykepleierstudent et sosialt og faglig nettverk som du kan støtte deg på gjennom studiet.

Ole-treff

Ole-treff

Ole-treffene består av faglige og sosiale aktiviteter som du kan delta på gjennom hele studiet. Her får du møte mannlige rollemodeller og diskutere fag uavhengig av stereotypiene som henger ved yrket. Dette kan være med på å forme og styrke din identitet, og gjøre deg tryggere i rollen som sykepleier.

Sykepleierstudent i Ålesund


Sykepleierstudent i Ålesund

Denne filmen laget til Ole-prosjektet forteller deg mer om hvordan det er å være sykepleierstudent ved NTNU i Ålesund. Filmen er laget av sykepleierstudent Ole-Martin Sæthermoen.

Les mer om studiet på programnettsidene for bachelor i sykepleie ved NTNU.