Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Gjøvik
    Ålesund
    Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BSPL, Thu Jun 13 03:33:22 CEST 2024 | B3

Har du lyst til å arbeide med mennesker og liker utfordringer? Vil du være med på å fremme helse og behandle sykdom?

Sykepleierutdanningen passer for deg som har lyst til å arbeide med mennesker og som liker utfordringer. Sykepleie handler om å ivareta menneskets grunnleggende behov, fremme helse, forebygge og behandle sykdom, og lindre lidelse.

Som sykepleierstudent ved NTNU vil du få anledning til å samarbeide med andre, ta ansvar, og utøve sykepleie til mennesker i alle livsfaser.Bachelor i sykepleie består av både teoretiske og praktiske studier, og gjennom studietiden får du læring, erfaring og kunnskap om hvordan det er å arbeide som sykepleier. Studiet er basert på yrkesetiske retningslinjer og fremmer en flerkulturell forståelse av helse og sykdom.
 

Les mer om hva du lærer

Sykepleiere jobber med mennesker i alle faser av livet, fra nyfødte til eldre, og både friske og alvorlig syke. Som ferdig utdannet sykepleier vil du være kvalifisert til sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten.

Helse er et fagfelt i stadig endring, og som sykepleier vil du alltid møte nye faglige utfordringer, samme hva du velger å arbeide med.

Les mer om jobbmulighetene

Bachelor i sykepleie tilbys i studiebyene Gjøvik, Trondheim og Ålesund:

Les mer om studiemiljøet

Bachelor i sykepleie er et fulltids studium over tre år. Som sykepleierstudent ved NTNU tilbys du mange forskjellige undervisningsformer, som for eksempel simulering, seminarer og forelesninger. Du får anledning til å arbeide med pasientscenarioer som vil gi deg kunnskapene og ferdighetene som en sykepleier bør ha. Undervisningen foregår sammen med medstudenter og faglærere som vil veilede deg.

I løpet av studiet vil du gjennomføre fem spennende og lærerike perioder med klinisk praksis i spesialist- og kommunehelsetjeneste. Du må regne med at en del av praksisstudiene gjennomføres utenfor nærområdet til ditt studiested.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15 april. Du søker opptak på Samordna opptak sine nettsider.

For å kvalifisere til opptak må du ha generell studiekompetanse.

Du kan også søke på grunnlag av realkompetanse. Da er søknadsfristen 1. mars.

Poenggrenser

Det er separate opptak til bachelor i sykepleie i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Poenggrensene som kreves for opptak kan derfor bli ulike i de tre studiebyene. Hvis du vil utdanne deg til sykepleier ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Hvis du ikke kommer inn på førstevalget ditt, kommer du kanskje inn på et av de andre.

Poenggrenser fra tidligere års opptak finner du på Samordna opptak sine nettsider.

Les mer om opptak og opptakskrav

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere i Gjøvik, Trondheim eller Ålesund hvis du har spørsmål om bachelor i sykepleie.

Kontakt og veiledning