SVIP – Styrket veiledning i praksis

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

SVIP – Styrket veiledning i praksis

Sykepleier
Foto: Børge Sandnes / NTNU 

Styrket veiledning i praksis (SVIP) innebærer økt oppmerksomhet mot studentens læring og profesjonsdanning i gjennomføringen av praksis. 

Fra høsten 2020 er ny studieplan for Bachelorutdanning i sykepleie innført ved NTNU. Den foretrukne veiledningsmodellen vil være SVIP.

Praksis utgjør 50% av utdanningstida i bachelorprogrammet i sykepleie. Samarbeid mellom praksis og NTNU er avgjørende for å skape sammenhengende og gode studieforløp.

Ifølge rapporten Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfag høyere utdanning fra Universitets og høgskolerådet (2016) er det behov for å styrke dette samarbeidet. Formell veilederkompetanse for praksisveiledere vektlegges i samme rapport og følges opp av  Veiledende retningslinjer Krav til kompetanse for praksisveiledere. 

Dette er SVIP

SVIP – modellen innebærer at:

  • lærer og veiledere i praksis har tre faste møter parallelt med studentens praksisperioder – veiledningsgrupper (3-5 veiledere sammen med lærer for samme studentgruppe)
  • praksisveilederne gjennomfører forventning, midt og sluttevaluering med sine studenter 

SVIP- kan øke kvaliteten i praksis ved at:

  • praksisveilederne får veiledning på sin veiledning
  • lærer får økt innsikt og forståelse av praksisplassen og studentenes mulighet for læring og profesjonsutvikling
  • studentene får veiledere som har økt bevissthet om veilederrollen

SVIP er evaluert i studier som viser at modellen kan gi økt oppmerksomhet på pedagogiske faktorer i klinisk praksis. Modellen gir økt oppmerksomhet til den enkelte student og den kan bidra til utvikling av den enkelte veileder gjennom anerkjennelse, ansvar og kompetanseheving.