Bakgrunn og aktiviteter

Kontorsjefen er leiar for den administrative staben ved instituttet, er leiarstøtte for instituttleiar og skal medverke til å realisere måla til instituttet.

Hovudoppgåvene er personalleiing- og personaloppfølging, strategi- og verksemdsstyring, koordinering av studieadministrasjon, HR/HMS og økonomi.

 

Bakgrunn: Arbeidserfaring frå kommunal sektor og høgare utdanning, m.a. personalarbeid og organisasjonsutvikling. Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing med fordjuping i organisatoriske endring i høgare utdanning. Veiledningspedagogikk og leiing.