Forskningsgruppe i praktisk filosofi

Forskningsgruppe i praktisk filosofi

Forskingsgruppa i praktisk filosofi (FPF) forskar på praktisk filosofi i vid forstand, med særleg vekt på etikk og politisk filosofi.

Medlemmene i forskingsgruppa har brei kompetanse i filosofi og tverrfagleg forsking. Forskingsinteresser i FPF spenner frå verditeori, normativ etikk, politisk filosofi og metaetikk, til forsking spissa mot mellom anna følgjande: Bedrifters samfunnsansvar, ansvarleg forsking og innovasjon, feministisk filosofi, bioetikk, teknologietikk, dyreetikk, miljøfilosofi, tillit, behov, demokratiteori, republikanisme, pedagogisk filosofi og medisinsk etikk.

FPF møtest regelmessig for å diskutere forskinga til medlemmene. Vi arrangerer ein årleg workshop med presentasjonar og fagleg diskusjon.

For utfyllande informasjon om forskinga og forskingsinteressene til medlemmene, sjå medlemmene sine tilsettsider (til høgre).

 

 

 

Kontaktpersonar

Kontaktpersonar

Øvrige medlemmer

Øvrige medlemmer

person-portlet