Forskningsgruppe i praktisk filosofi

Forskningsgruppe i praktisk filosofi

Forskingsgruppa i praktisk filosofi (FPF) forskar på praktisk filosofi i vid forstand, med særleg vekt på etikk og politisk filosofi.

Medlemmene i forskingsgruppa har brei kompetanse i filosofi og tverrfagleg forsking. Forskingsinteresser i FPF spenner frå verditeori, normativ etikk, politisk filosofi og metaetikk, til forsking spissa mot mellom anna følgjande: Bedrifters samfunnsansvar, ansvarleg forsking og innovasjon, feministisk filosofi, bioetikk, teknologietikk, dyreetikk, miljøfilosofi, tillit, behov, demokratiteori, republikanisme, pedagogisk filosofi og medisinsk etikk.

FPF møtest regelmessig for å diskutere forskinga til medlemmene. Vi arrangerer ein årleg workshop med presentasjonar og fagleg diskusjon.

For utfyllande informasjon om forskinga og forskingsinteressene til medlemmene, sjå medlemmene sine tilsettsider (til høgre).

 

 

 

Mini calevent portlet

Aktiviteter

Arkiv aktiviteter

24.5.24: Vårworkshop

5.4.24: Feroz M. Shah - "On a need-to-know basis: Ewald, Tieftrunk and Kant on Volksaufklärung"

8.3.24: Heine A. Holmen - "How Epistemic Injustice undermines Democracy"

9.2.24: Alejandra Mancilla - "Representing Sentient Antarctica"

26.1.24: Siri Granum Carson - "Managing legitimacy challenges – the institutionalization of social responsibility in Norway"

Kontaktpersonar

Kontaktpersonar

Øvrige medlemmer

Øvrige medlemmer

person-portlet

Eksterne medlemmer

Eksterne medlemmer

eksterne medlemmer

Feroz Mehmood Shah. FotoFeroz Mehmood Shah 
 Ifikk, UiO
 f.m.shah@ifikk.uio.no 


Cornelia Vikan. FotoCornelia Vikan 
 Luftkrigsskolen, LKSK
 cvikan@mil.no


Eric Young. FotoEric Young 
 SINTEF Ocean AS
 eric.young@sintef.no