Bakgrunn og aktiviteter

Undersøker etiske, sosiale og eksistensielle konsekvenser av nye og kommende teknologier


Aktuelle forskningsprosjekter:

- Hvordan skape velferd med velferdsteknologi


Tidligere forskningsprosjekter:

- The Medical Home - Sustainable services and technology for home medication (11/2013-11/2015)

- Eco-values as product quality attributes in manufacturing of agricultural food ingredients (09/2012-10/2013)

- Telecare at Home - Anticipating conflicting norms in telemonitoring technologies for chronic patients (10/2009-09/2012, Universitetet i Twente, Nederland)


Annet:

- Koordinator for RRI, Senter for digitalt liv Norge (1/2016-6/2017)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

  • Kiran, Asle Helge; Nakrem, Sigrid. (2017) Etiske perspektiver ved bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi i praksis.

2016

2015

2013

  • Kiran, Asle Helge. (2013) Scaling values - a perspective from philosophy of technology. The ethics of consumption. The citizen, the market and the law.

2012

2010

2009

  • Kiran, Asle Helge; Bostad, Finn; Verbeek, Peter-Paul; Zahavi, Dan. (2009) The Primacy of Action. Technological co-constitution of practical space. 2009. ISBN 978-82-471-1591-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (2009:105).